Archívum
ico impressum ico archiv  ico search ico user

 Támogatók: gyoremblema l  nka little

A párizsi fiú hazatérése


Megcsinálhatnánk a világ legünnepélyesebb napját, Gabi. Édesanyáink műanyag láncairól kapargathatnánk le az opálos bevonatot. Befagyott lavórra lehelhetnénk, halakat ereszthetnénk a jegeces felszín alá. Fonhatnánk egymásnak nyakláncot szelíd patkányok farkából. Szebbé tehetnénk a világot, mint egy cirkusz, egy vattacukor, egy kikészített birkabőr. Tudod, a kikészített birkabőrnél nincs szebb. Talán csak a görnyedt hátú édesanyák, akik egymás mellett hajlongva kék, virágos drótkefével simítják selymesre leendő szőnyegeinket.
Egyszer találkoztam egy költővel. Ő mutatott ezekre az asszonyokra, és azt mondta: nézd János, ez itt a szép. A nyomában jártam nagyon-nagyon sokáig, azt képzeltem, ő a testvérbátyám, és ha nagy leszek, én is találok valakit, akinek ünnepélyes hangon, kezemet a kerítések fölé emelve mondhatok ilyen rövid és határozott mondatokat. Ez a költő az erdőből jött. Először azt hittem tündér, vagy látomás.
Fél lába volt és két hófehér nyárfabotja, repedeztek súlya alatt a sima ágak. Az iskolában azt mondták a költőkről, olyanok, mint a jósok, csak ők tényleg vakok, nem csak a tekintetük párás. De ez a költő, vagy jós, féllábú volt, ráadásul időnként beleesett a tehénszarba. Mégsem volt híján annak a misztikus kisugárzásnak, amitől áhitattal tudtam nézni rá. Közben meg féltettem, fölé álltam, amikor elesett, hessegettem a döglegyeket, takarodjatok, ördögi lények, takarodjatok az én testvérbátyámtól. Egyszer láttam igazi döglégypetéket: hosszú fehér tüskék, élesek és lágyak. Lágyabbak, mint a tejszínhab, nem a hegyüktől kell félni, hanem a fehérségüktől, ami úgy invitálja be magát az ember szájába, mint egy kanál joghurt.
Sokáig jártam a nyomában ennek a költőnek, takarítottam sebeiből a szúnyogok, muslincák, legyek nyomait. Ismeretlen, csimbókos szakállú patrónus, aki beköltözött két szénakazal közé, és pálinkával locsolta magát. Volt valami a szagában, amitől éreztem, hogy hazudom a testvériségünket, de nem akartam bevallani. Nem volt elég otthonos, én meg nem tudtam elfogadni az idegenséget. Aztán amikor találkoztam a párizsi fiúval, akinek nem volt se pálinka, se öblítő vagy samponszaga, akkor értettem meg, milyen is egy báty. Azt mondták róla, ő is költő. Elhagyta a vidékünket, de visszatért, pont, amikor már nem bírtuk el a hiányát. Amikor elfagyott a szőlő, amikor a bagoly három pehely tollat hullajtott, amikor az édesanyám könnyei átgurultak a küszöb alatt. Amikor finoman repedezni kezdett a világunk, akkor jött vissza. Párizsból.
Már gyerekként olyan volt a tekintete, amitől a hentes ingyen húst ajándékozott családjának, a pék friss briósokkal, a tyúkok pedig tojásokkal járultak a színe elé. Ha elhaladt a falu szélén, a patak fényesebben csillogott, a lódobogás pedig tompábban dübörgött mint bármikor. Nem értett semmit. Miérttetsziknekemadnimiértetszikígyrámnéznimiértetszikengemszeretni? Ebben a kétségbeesésben cseperedett fel. Almás lepényeket nyújtottak felé, és ő nagyon szerette az almás lepényt. De ahogy idősebb lett, egyre inkább szeretett volna köveket, botot, lovat, vagy bármi mást enni, csak ne érezze a törődés ízét. Nem értette, miért kínálkozik fel neki a világ, hiszen ő a mérhetetlen hiányt szagolta ki a virágok szirmaiból is. Azt a hiányt, amit én a féllábú költő szagával ismertem meg. Becsapták őt is, ahogyan én csaptam be magam.
Aztán ő költő lett. Csodájára jártak az emberek, kecskék néztek be a hálószobája ablakán, biciklivel jártak át a szomszéd faluból, megnézni, hogyan lép, hogy hogyan pislog, vagy hogyan tisztítja a körmét. Sőt, néhányan még az árnyékszéken is meglesték. Egy igazi költő, ezen a vidéken, a ganajjal szegélyezett település határában, igen igen, megcsináltuk Jolikám, mondta Józsibácsi, megcsináltuk, igyunk rá, mondta a kocsmáros, igen, egy igazi költőt neveltük, mégsem olyan mocskos közös almunk.
Amikor hazatért, első útja a Rigóba vezetett, ahol kérés nélkül italt tettek elé, a zongorista pedig sanzonokra zendített tiszteletére. Ő meg csak ücsörgött lesütött szemmel pohár bora előtt. Ha hozzászóltak, becsukta a szemét és magyar szavakat mormolt, tarkójából pedig Franciaország levegője párolgott. Nem ismerték fel. Bokájához kislányok heveredtek, savanyú szagú munkások szegezték rá tekintetüket. Mindenki nézte. Francia ország magyarul beszél! Párizs magyar szavakat okád! Egyre csak kérdezték, bár a válaszokra senki sem figyelt oda, talán ő sem a kérdésre. Csodálattal nézte, ahogy egy elhagyatott vidék lakói kristálypoharakba töltik mondatait és koccintanak velük. Pedig én emlékeztem rá, hogy itt élt, hogy se nem francia, se nem idegen. Olyan házban lakott, mint mindenki, nyikorgó kapuval, csipkefüggönnyel, tapadós fóliával díszített konyhaszekrénnyel. Nem baguettet evett, hanem kovászos kenyeret zsírral és vöröshagymával.
Ahogy néztem ezt a ceremóniát, eszembe jutott első találkozásunk, aztán az elutazása története. A folyóparton ült, nézte a vizet, a hullámokat, kavicsokat, jegenyéket. Én még nagyon kicsi voltam, talán hat éves lehettem. Rám mosolygott és valami kedvesett mondott, aztán furcsákat kérdezett. Aztán én is kérdeztem, amin nagyon meglepődött. Azt hiszem, akkor láttam életemben először megilletődöttséget. Csak nézett maga elé és mesélt. Aztán kérte, hogy én is meséljek, nem tudom honnan, de tudta, hogy mesélni nem, csak helyeselni szoktam. Nem tudtam, hogy fogjak bele. Amikor látta zavaromat, a szokásosnál is szelídebben fordult felém, kérdéseket tett fel, kiegészítette mondataimat, elvezetett a megfelelő szavakhoz. Akkor lettünk testvérek.
Aztán elárulta, hogy van egy hajója. Nagy, hat vitorlás holland fából épített monstrum, ami nem vízen jár, hanem a mező felett lebeg. Nem tudom mi tartotta a föld felett, de egyszerre volt varázslatos és természetes. A hajó lebeg, ő a távolba néz, de már nagyon régóta, nagyon messzire. Ahogy ezt mesélte, máshogy csillogott a szeme, ősz hajszálai elrejtőztek, és alig észrevehető, mégis, az egész ábrázatát meghatározó mosoly ült szája sarkában. Nem lehet lerajzolni ezt az arckifejezést, talán nem is látható, csak érezhető.
Azt mondta, el kell mennie ezzel a hajóval. Nem tudja mikor, de egyszer fel kell rá ülni, be kell indítania, és elkormányozni vele egészen Franciaországig. Mert lehet, és ha lehet, akkor muszáj. Az elszalasztott lehetőségek kioltanának belőle mindent, ami különlegessé teszi. Ez a lehetőség pedig még a többinél is fontosabb volt, évek óta meg akarta nézni milyen az, amikor nemcsak őt, de a nyelvét sem értik, és senki nem tesz úgy, mintha ismerné a sorai értelmét. Amikor gurgulázó francia szavakra bízhatja magát és idegen nők pihéi közé szavalhat magyar verseket. Örültem neki, hogy olyan helybe párolog bele, amelyben van esélye a feloldódásra. Nem tudom, meddig volt távol, mit tett kint és mit nem, hogyan érezte magát ott; de hazajött és mesélt. A Rigó ablaka alatt álltam, néztem az embereket, néztem az arcukat, láttam, hogy végre megértették. Mindent értenek, egy európai ember szavait, egy igazi polgár szavait, aki velük akar beszélgetni. És boldog, hogy hazatért, hogy mesél, hogy van mit, és hogy kint, ismeretlenként, baguette és camembert morzsákkal az arcán belemerült az életbe.

 

Mese a rózsabogárról

 

 

Éjjelenként, akár egy dohos szagú madár, a gyász az apa mellére ült. A férfi tehetetlenül vergődött alatta. Fia, Barnabás, gyakran átosont hozzá, félt egyedül maradni. Történeteket meséltek egymásnak, hogy késleltessék az érkező csendet, mert a csendben szívdobogásuk ijesztően hangosnak hatott.

Nappal iskola és munka várt rájuk. Ezek a világos események rácsot hoztak létre a percekből, védelmet, ami átmenetileg kívül tartotta a szerencsétlenség tudatát. Szédült, múló ébrenlétben szaladt el a nap. Esténként csak a legszükségesebbek; lecke, vacsora, beszélgetés a teraszon, mesék vadonokról és városokról, amelyek valószínűleg sosem léteztek. Ha apa és fia a jövőbe néztek volna, biztosan megrémülnek. Nem volt ott semmi, a jövő csak holnapig tartott, utána üres, fehér naptárlapok sora következett. Ketten maradtak, csak ők ketten, a háromszög egyik oldala kinyílt, akár a seb. Nem akarták hinni, hogy pusztán ennyi a valóság. Egy áttetsző üvegpalack, ami foglyul ejtette őket.

Barnabás szobájának falán egy akvarell festmény függött, édesanyja munkája. A kép egy kertet ábrázolt, és annak díszes bejáratát, amit majdnem elrejtett a kapu rácsozatára felfutó növényzet. Beljebb a kertben fák lombja és bokrok sűrűje, rőt-sárga barackok, friss zöldalmák, ragyogó, piros rózsák. A finoman összemosódó színek mintha élnének, lágy széleik lassan összehúzódtak és kitágultak a figyelmes szemlélő előtt. Aki látta a képet, elkerülhetetlenül a bűvöletébe került, és beleszédült abba a nyugtalanító sejtésbe, hogy ez a kert valaha nyitott volt és szabadon bejárható. De azzal, hogy a kép festője nincs többé, talán a bejárat is elveszett. A fiú egyszer megérintette a festményt, és ijedten tapasztalta, hogy az ujja vége festékes lett, a színek nem száradtak meg egészen.

– Anyuval jártam ott – mesélte egy ízben apjának az esti beszélgetések során. – Olyan illat van, hogy teljesen elálmosodsz tőle. A köveket moha fedi, és mezítláb lehet járni rajtuk. A fák hatalmasak, és a napos réteken virágok nyílnak. És van egy patak is. – Barnabás e helyen elgondolkodott. – Ebben a kertben az élet olyan furcsa.

– Furcsa? – kérdezte érdeklődőn az apja.

– Van például olyan szikla, amin felfelé folyik a víz. – Barnabást elragadta a képzelete. Beszélt a rózsabokorról, aminek gubójából, miután elhullatta virágszirmait, csillogó páncélú, zöld bogarak kelnek ki. És ha ez a bogár elpusztul, a lábaiból gyökerek lesznek, testéből pedig pici rózsabimbó. Az a sok rózsa mind ezekből a bogarakból nőtt. A páncéljukat néha megtalálni a bokrok tövében.

Az apa elismerően hallgatta a fiát és a csodás átalakulásokat. Hogy a szarvasbogarakból kardvirágok lesznek, a tücskökből pedig feketeribizli-tövek. Hogy egy elpusztult sárgarigó a szeme láttára virággá változott, a szeméből nárciszok nőttek, a farktollából pedig repce.

– Egy őzből egyszer mogyoróbokor lett – mondta Barnabás, és hozzátette: – De ezt csak úgy hallottam.

A temető a városon kívül egy árnyas dombtetőn állt. Rendezett, tiszta ösvények vezettek benne a sírok között. Az apa ezúttal is jókora, fehér liliomcsokrot vásárolt, és még a kapu előtt megosztoztak rajta fiával. Barnabás elhelyezte és meggyújtotta a mécseseket a márványlapon. A közeli artézi kútból friss vizet hozott, és a sírkő melletti két kővázában elhelyezték a liliomokat. Megfogták egymás kezét, és szótlanul emlékeztek, nézték a villódzó gyertyalángot. A kőbe vésett két évszám között olyan szívszorítóan rövid idő telt el.

– Ma van anyu születésnapja, ugye? – kérdezte később Barnabás, és az apa bólintott. – Mindig fehér liliomot hozunk.

– Ez volt édesanyád legkedvesebb virága – válaszolta az apa. Barnabás felsóhajtott. – Kár, hogy ez nem olyan kert – mondta kisvártatva.

– Tudod, valójában minden kert tudja azt a csodát, amire gondolsz. Abból növekszik, ami lehullott, a természet mindent gondosan hasznosít. – magyarázta az apa.

A kisfiú felvett a földről egy elszáradt faágat. Dacosan azt mondta:

– Szerintem meg nem minden kert olyan. Ez egy halott kert! Itt semmi nem lesz újra! Egyszerűen véget ér, és semmi nem lesz újra! – Suhogtatni kezdte a botot a levegőben, majd egy dühös mozdulattal a bokrok közé hajította.

Apja csak a kocsinál érte utol.

– Hé – húzta ölelőn magához –, gyere ide! – Szeretett volna még valami bölcset és megnyugtatót mondani, de fejében minden gondolat áporodott volt, tanácsai üresek és haszontalanok.

Nagyjából egy évvel később Barnabásnak nyoma veszett. Az apa ijedten, kétségbeesve próbált információhoz jutni. A fiú elindult az iskolából, de nem érkezett haza. A tanítók és az osztálytársak semmi különöset nem tapasztaltak. Bejelentés a rendőrségen, kérdezősködés a szomszédságban, az utcában. Plakátok kiragasztása villanypóznákra, hirdetőoszlopokra, buszmegállókba. Mind sikertelen próbálkozás maradt. Tehetetlen éjszakák gyötrő sorozata következett.

Néhány nappal később hírt kapott: világoskék biciklit találtak egy közeli erdő mellett. A férfi azonosította a kerékpárt. Azonnal indult, végig a mezőségen, a szántókon, az ártérben, az elvadult domboldalakon, az erdőkben kereste a fiát. A forróságtól szédült, a szomjúság erejét vette, a magával hozott víz pedig elfogyott. Végül visszatért oda, ahonnan indult. Pihenésképp egy sziklára telepedett az árnyékban. Innen váratlanul jó kilátás nyílt a völgyre, közel ahhoz a helyhez, ahol a fiú a biciklijét hagyta. Három vagy négy kiugróan magas fát fedezett fel a közelben. Lombozatukból úgy ítélte dió- vagy gesztenyefák lehetnek.

A csapás, amit talált, derékig érő cserjés közepén vezetett egy omladozó téglafalig, benne egy futókkal, talán repkénnyel teljesen benőtt vaskapuval. A kapun túl akár egy másik valóság, üdítő változatosságban tarkálló bokrok és réti virágok egész kontinense kezdődött: egy elfelejtett, élő vadon. Az első, tétova lépések után lába hűvös vízbe süllyedt: tiszta búvópatak kanyargott előtte a földön, partját citromsárga és akáclila virágok díszítették. Egyre beljebb hatolt a titkos birtokon, bódultan, mintha oxigénmérgezés fenyegetné, és a férfi megsejtette, hogy Barnabás itt van a közelben. És hogy ez az a kert, amiről a fia mesélt. A forróságtól lúdbőrzött a teste. Nem tudta mire vélni e helyet, mert bár a kert esetleges kialakítású volt és a gaznövények túlságosan elborították, sokszínűsége és komponáltsága mintha emberi kéz munkáját idézte volna.

Hogy szomját oltsa, letérdelt a patakhoz és ivott. Véletlenül fedezte fel azt az oda nem illő színes foltot az egyik mogyoróbokor alatt. A fia hátizsákja volt, semmi kétség. Benne tolltartó, néhány iskolafüzet, és két műanyagtégely, olyan, amilyenben a vitaminokat adják a patikában. Minden neszezett és zsongott körülötte, a kert mégis cinkosan hallgatott a történtekről. A közeli bodzabokrokat hangos zúgás vette körül, a hatalmas, édes illatú virágok fejét lehúzták a rajtuk lakmározó rózsabogarak és dongók. Szelíd mágnesként a férfit is vonzotta ez az illat, és ahogy közelebb lépett, a két bokor törzse között keskeny átjáróra bukkant, ami egy apró tisztásra vezette. Középen, szabálytalan alakban friss, dús virághajtások törekedtek az ég felé. Fehér liliom – ismerte fel párás szemmel. Letérdelt a virágok mellé. Ellenállhatatlan delejt érzett, hogy hozzájuk érjen. A fehér liliomok érintése olyan volt, mint a család, az illat pedig az újszülött Barnabásé a hajas fejtetőn.

Kavicsnyi súly koppant a vállán, ösztönösen odakapta a kezét. Egy rózsabogár hullott le a fűbe élettelenül, éppen a lába mellé. Mire kitörölte szeme sarkából a könnyeket, már csak egy apró, bimbóra emlékeztető zöldhajtást látott, ami az élet minden sürgető akaratával és örömével táplálkozni kezdett a földből.

 

 

A régi ház

 

 

Visszamentem az öreg házba, ahol születtem, mert fülembe jutott, hogy még ezen a nyáron lebontják a helyet, ahol varázslatos gyermekéveimet töltöttem. Régen ez a hely volt mindennek a középpontja, körülötte forgott a világ, és éjszakánként, ha a körtefára másztam vagy sámlira álltam a kőteraszon, szinte elértem a Holdat és a csillagokat. Úgy élt a ház és a kert emlékeimben, ahogyan vagy húsz éve magam mögött hagytam, ezért felkészültem rá, micsoda enyészetet és romlást találok majd egykori otthonom helyén.

Félelmeim sajnos beigazolódtak. Végigmentem az utcán, és megálltam a ház előtt, megrökönyödve, a viszontlátás szomorúságában. A két vén diófa úgy elaggott már, hogy egymást támasztották, mint egy roskatag, öreg pár. Egy derékvastagságú ágat letört és a tetőre döntött a vihar, a fakó, téglavörös cserepek között hatalmas lyuk tátongott. A homlokzat figurális kődíszeinek java lepotyogott a földre, a fűzöld zsalugáterek csálén, megtépázva lógtak ki az utcára, és szemérmetlenül tárták fel a törött ablaküvegeket.

Nagy sóhajjal léptem a kovácsoltvas kapuhoz. A rácsokat befutotta a rozsda, a kilincs mozdíthatatlanul beleégett a tokjába, az ajtó pedig úgy megvetemedett, hogy ki sem lehetett egészen tárni többé, így egy keskeny résen kellett átpréselnem magam, hogy az udvarra jussak. Ahogyan befelé haladtam, a látvány egyre melankolikusabb fokozatokat öltött. Mindent felvert a gaz, befutott a repkény, a borostyán, a néhai kocsibeálló kőlapjait szétfeszegette a csapadék, a fagy, és a gyomok szívós gyökérzete.

Az előkert csupa mérges, vad borosta volt, bogáncs, csalán és felmagzott fűcsomók. Az egykor szépen gondozott homoktövis, madárberkenye, futórózsa és a kökénybokrok most teljesen összegabalyodva, áthatolhatatlan, sűrű fonódásokat hoztak létre. A körte- , alma- és cseresznyefák terméketlenül álltak helyükön. Az egyik fa törzsének deszkalétra támaszkodott. Két foka között időközben átnőtt egy karnyi ág, és felemelte a létrát a földről. A kert leghátsó részét teljesen eltakarták a cserjék és a lombos fák. Emlékeztem, van arra egy náddal ölelt, kisebb tó is, ami felett tízévesen már áthajíthattam a kavicsot, ha akartam. Valamennyire még járhatónak tűnt az ösvény, ami lefelé, a birtok szántói és az erdőség felé vezetett, de úgy döntöttem, inkább a házat kutatom fel előbb, mert tele voltam fájó együttérzéssel, amit ki kellett engednem magamból.

A teraszra kétoldalról lépcső vezetett fel, a kövezet igencsak foghíjas és rögös volt, a lapos kövek illesztékeiből nem csupán a pázsitfű, de egy fiatal és törekvő akácfa is kihajtott, félretessékelve útjából minden emberi akadályt. A vastag tölgyfaajtó még viszonylag épen őrizte a bejáratot, bár a díszlécek mind letöredeztek már, és egész felületéről foltokban pergett a vastag lakkréteg. Lenyomtam a nyikorgó vaskilincset, és beléptem az előszobába. A márványerezetű kőlapokat vastag, barnára száradt levélréteg borította, amibe helyenként erdei föld és a mennyezetről lehullott mész- és téglamorzsalék keveredett. A barokk mintás tapéta csíkokban mállott a falakról, a repedések vonalain át mintha a ház sötét húsába láttam volna, máshol meg, akár a májfoltok, salétrom és penész színes, csipkézett foltjai éktelenkedtek. Az ebédlő közepén, ahol régen az étkezőgarnitúra bútorai álltak, tábortűzre utaló hamukupacokra leltem, valaki eltüzelhette az asztalt és a csigamotívumos, faragott székeket. A konyhában leszerelték a polcokat és a mosogatótálcákat, csak a vízvezeték elvágott gégecsöve meredt ki a falból, mint egy kiszáradt katéter. Kavicsok és üvegszilánkok csikordultak talpam alatt. Éreztem, milyen szaporán ver a szívem, milyen nyirkos és hideg a tenyerem. Hosszú út állt mögöttem, jó lett volna lepihenni, de nem akartam cserbenhagyni a többi szobát sem, és beérni holmi tökéletlen félfájdalommal. Balra a szalon nyílt, szüleim kedvelt tartózkodási helye, sok nevetést és könnyet látott tér, galériákba felvezető könyvespolcokkal, három hatalmas kanapéval és különböző méretű dohányzóasztalokkal. Ezeket sem találtam már, a bútorokat nyilván innen is kimenekítette valaki, a könyvek java része pedig minden bizonnyal szintén a lángokban végezte. A konyakbarna dísztéglákból rakott kandalló száját kötegelt, molyrágta ruhákkal, mocskos rongyokkal, portól szürke szikvizes- és borosüvegekkel tapasztották be. A falak mentén végig tükörcserepek szóródtak szét, és elkísértek a szalon északi végébe, ahol az egykor szebb napokat látott francia zongora állt, most leginkább önmaga torzójaként. A hangszert megfosztották lábaitól és pedáljaitól, úgy hevert a földön, akár egy nagy állat teteme. A gyönyörűen lakkozott faburkolat több helyen hiányzott, a teljes tetőlapnak is lába kélt. A fémöntvény belsejében szürke tollakból, sárrögökből és pálcikányi ágakból épített fészkeket találtam, az ép húrokat csomókban lepte be a megszáradt ürülék. Kísértésbe estem, hogy leüssek egy G-hangot a klaviatúrán, de végül visszahúztam a kezem: halott énekesnőtől nem elegáns áriát kérni.

Sorra bejártam a többi helyiséget is. Egyre nehezebb szívvel haladtam szobáról szobára, és minden az elhagyatottságnak abban a mértékében fogadott, ahogyan azt korábban, legsötétebb szemhéjam alatt félőn elképzeltem. Szüleim üres hálója után testvéreim nyestektől feldúlt szobáin át végül elérkeztem saját múltamhoz. Vonakodva, óvatosan toltam be az ajtót. A látvány, ami a recsegő zsanérok mögött fogadott, egyszerre volt émelyítően fájdalmas, ugyanakkor káprázatosan gyönyörű is. A keleti fal ablakostul kidőlt a kertbe, egyetlen légtérbe vonva a természet és az ember tereit. Az új kijárat – vagy bejárat – láttatni engedte az orgona- és jázminbokrok között rejtőző filagóriát, aminek világos, türkizkék deszkáit és kupoláját sűrűn beszaladta a vadszőlő. A régi szobám közepén annyira megsüllyedt a padló, hogy a mély, kerekded horpadásban egy kisebb tó keletkezett, ami vélhetőleg a beszakadt tetőn és a padlás résein át leszivárgó esővízből táplálkozott. Gyorsan alkalmazkodó vízinövények tenyésztek az algától zöld felszín alatt, és amikor a part mellé térdeltem, két kicsi narancssárga aranyhal villant ki a gyökerek alól. A tavon túl, a nyugati sarokban ott állt a masszív emeletes ágy, ami annyi megpróbáltatást elviselt, amikor én és testvéreim még nem ebben a kései, komor világban éltünk. Minden, de minden volt ez az ágy, főképpen a felső szintje: óceánjáró hajó tatja, holdfelszín és kilátótorony, hullámokon hánykódó Robinson-tutaj, vadászles és űrsiklókabin. De hol vannak most ezek a valóságok, és vajon végleg eltűntek-e már?

Kisétáltam a hiányzó falon át a kertbe. Végigmentem a valaha kaviccsal felszórt, kacskaringós sétány benőtt nyomain, majd letértem az útról és behúzódtam a filagória árnyéka alá. Jólesett néhány percet üldögélni a vajsimára kopott deszkapallókon. Nem messze innen még állt az a hófehér ónix kőből faragott artézi kút, ami egy hatalmas halat ábrázolt, és kifolyója körül apám ugyanazokat a kőlapokat használta fel, amiket a néhány méterre kialakított óriási sakktábla fekete-fehér mezőihez is. Talán működik még a kút, gondoltam, és lehetne újra vizet pumpálni belőle. Elindultam a faragott ónix kő felé. Útközben felvillant a napóra emléke, amit még testvéreimmel építettünk, hirtelen elhatározásból. Fogtunk egy fémkarót, aztán némi malterkavics, mész és víz segítségével elültettük, mint egy facsemetét. Azonban olyan szerencsétlenül jelöltük ki a mutató helyét, hogy az kizárólag nyáron, hajnali fél öt és hat között mutatta a pontos időt. Egyikünk sem szeretett korán felkelni, így persze hamar elillant a napóra izgalma. Most fedeztem fel, mekkora a gyermekkor tétje, és milyen törékeny az a hit, hogy az ember egy karó körül örökké körbetáncoltathatja a napot. Egyszer csak dőlni kezdenek az évek és az árnyékok, és anyám takaros fűszerveteménye helyén észrevétlenül már csak egy gyomnövénykert terem. Ahogy lassú köreimet róttam ebben a vadonban, olykor a sűrű levelek alól kibukkanó faragványok ütötték meg cipőm orrát, de a legtöbb sakkfigurát már nem sikerült azonosítanom. A királynőt biztosan ellopta valaki, a futó és a ló is odébbállt, vagy betemette őket az esőtől süllyedő föld. A kút viszont csodák csodájára működött. Elég sokat dolgoztam vele, de végül hideg talajvíz csobogott a hal szájából. Ittam, megmostam az arcomat, feltűrtem könyékig az ingem és felfrissítettem magam. A napóráról eszembe jutott saját jelen időm. Ellenőriztem: idestova hét órája kóboroltam már régi házunk és kertünk vihar előtti békéjében.

 

Úgy határoztam, ha már eljöttem, teszek egy sétát a tó felé a gyümölcsösön túl, még így is bőven elérem majd az utolsó vonatot. Félig megkerültem a házat, s közben gyűjtöttem az erőt, hogy átvágjak a mértéktelenül elburjánzott aljnövényzeten, ami sűrűn összenőtt az egykori gyalogösvény felett. Méhek, tücskök, bodobácsok, hangyák, legyek, szúnyogok, poloskák, pillangók és szitakötők: ezúttal meg kellett férnünk egymás mellett. Félrehajtogatva a bodza és a fiatal kőrisfák ágait, vagy negyedórán keresztül ereszkedtem lefelé a lejtős domboldalon. Egy kies, nyíltabb területre értem, ahol feltárult előttem a szántóföldekből lett mezők síkja, és akkor az erdőszél mellett az árnyékban észrevettem három alakot. Megtorpantam, hiszen az én utam is arra vezetett, viszont nem terveztem találkozni senkivel ezen a valaha a családom birtokához tartozó földön. Nem volt ínyemre visszafordulni, ezért haladtam tovább lefelé, hogy elérjem a földútnak azt az ívét, ami az erdő mentén a tóhoz vezetett. Amikor közelebb értem, kitisztult a kép. Három alak helyett valójában csak kettőt láttam, fehér székekben, egy kör alakú, fehér asztal mellett. Az asztal meg volt terítve, az abroszon porcelán teáskészlet, süteményes tányérok, üvegbutélia és poharak. Halkabbra fogtam lépteimet, szerettem volna tájékozódni, mielőtt felfedem magam. A két ember háttal ült nekem, velük szemben egy harmadik, üres szék állt. Mikor ezen a matematikai kérdésen eltűnődtem, ág reccsenését hallottam bal felől, a cserjés sűrűjéből. Mozdulatlanná dermedtem, akár a macska, aki rájött, hogy figyelik. Egyszerre csak gyors dobogást hallottam, és valami erőteljesen oldalba taszított. Fájdalmas ütés volt, tehetetlen tömegként bucskáztam be a bokrok alá. Földet érésem után igyekeztem rögtön visszafordulni, hogy meglássam támadómat. Mintha egy őzet láttam volna átsuhanni az ösvény felett. Vártam, amíg a bozót ismét elcsöndesült, aztán még mindig sajgó bordákkal, négykézláb mászni kezdtem vissza az ösvény felé. Surranó hang volt, mint amikor egy pengét gyorsan meglóbálnak a levegőben, és váratlan súlyt éreztem a hátamon, ami könyörtelenül a földhöz préselt. Halántékom mellett kecses, barna végtag csapódott a porba, és bár csak szemem sarkából, mindössze egy törtmásodperc erejéig figyelhettem meg, esküdni mertem volna rá, hogy egy őz mellső lába volt az. Összeszedve minden erőmet a levegőbe dobtam magam, egyúttal próbáltam a hátamra fordulni, hogy megszabaduljak a rajtam lovagló állattól. Ahogy a vállam visszazuhant a földre, a napot eltakarta a szemem elől egy sötét, kócos alak, és ziháló számba idegen hajszálak tapadtak. Uralkodott rajtam, ráült a hasamra, aztán egyszer csak hamisítatlan, hangos, emberi kacagásban tört ki. Megadtam magam, és elernyedtem a füvek alján, mire ő hátravetette a fejét, és kezével elfogta haját az arcából. Meghűlt bennem a vér, amikor felismertem.

– Eszter? – kérdeztem köpködve és hörögve.

– Aha! – válaszolta vidáman, ördögi mosollyal.

– Te nem vagy normális – mondtam, és jeleztem, hogy huppanjon le rólam.

– Tudom – válaszolta Eszter, és megint nevetett. – Gyere, bemutatom a vőlegényem!

Felpattant, és szaladni kezdett az erdő felé. Felálltam, leporoltam a ruhám, s közben a lány után néztem. Megbolondulok – gondoltam –, hiszen ez Eszter!

Megindultam én is a nyomában a portól köhögős úton. Loholtam, tántorogtam, szédülten ereszkedtem alá a szikkadt földgöröngyökön, a lábam szalmaszálgyenge volt, nyúlékony, puha és reszketeg. Valahogy mégis lesodródtam az erdőszélre. Homlokomon a por és a veríték csípős hártyája viszketett, az ingem szárával törölgettem magam. Amikor odaértem a csipkével terített asztalhoz, Eszter már lelkendezve ugrált, szökellt, táncolt körülöttünk. Most, hogy közelről is szemügyre vehettem a vendégeket, láttam, két öregemberről van szó, egy ősz hajú úrról és egy még fehérebb hölgyről, akik moccanás nélkül nyugtázták érkezésemet, arcukon olyan kényszeredett mosollyal, amit csak sebészkezek varrhattak ennyire természetellenes, feszes kedéllyé. Eszter úgy mutatott be nekik, mint gyermekkori jó barátját, akivel még a deviáció előtti időben vér- és nyálszövetséget kötött. Bár mindez megfelelt a valóságnak, kissé illetlennek éreztem őszinteségét az idegenek előtt.

– Ő itt Ajdona, ő pedig Fjodor Z. – mondta Eszter. – Mindketten finn állampolgárok és egyben házastársak. Ajdona az endümion betegség egyik ritka változatában szenved, gyakorlatilag harminc éve kómában van. Halála után Fjodor Z. elveszi feleségül. Két napja érkeztek egy hatalmas autóval. Azzal utazunk majd vissza Nespooba. Megkínálhatlak mentateával és ánizsos süteménnyel?

Eszter közben a székre mutatott, hogy üljek le. Ő maga Fjodor Z. ölébe fészkelte magát. Helyet foglaltam, de nem tudtam elszakítani tekintetemet az idős pár mozdulatlan arcáról.

– Biztos, hogy élnek? – kérdeztem. – Nem csak viaszbabák?

– Persze, hogy élnek – nevetett Eszter –, csak túl meleg nekik az éghajlat, és elfáradtak kicsit.

A teáskanna után nyúltam, töltöttem magamnak egy csészével a smaragdzöld, illatos főzetből. A finnek nem tiltakoztak, így elcsentem egy miniatűr linzert is az egyik tányérról. A tea meleg volt, ami meglepett. Úgy tudtam, Eszter háromezer kilométerre lakik innét. Amikor a tea hőmérsékletét és a távolságot szóba hoztam, szinte kioktatott.

– Jaj, hát tudom én a módját! Csak két növény kell hozzá. Két bizonyos növény. A gyökereiket összedörzsölöd és egy kis kupac földet húzol rájuk. Ez olyan heves kölcsönhatást eredményez, hogy felforr felette a víz.

– Tehát boszorkányság – mondtam, de ezt elengedte a füle mellett.

– Már rég nem vándorolok. Ugyanott lakom, ahol eddig. De neked kéne a legjobban tudnod, hogy ez a ti erdőtök mindig mozgásban volt, utazott a világban, és most egy ideig éppen ott áll, ahol élek. Elméletileg tehát, valóban csaknem háromezer kilométer, gyakorlatilag azonban, ha kilőnék egy sáskavesszőt a tornácomról, nagy eséllyel a melledbe fúródna, hapsikám!

Értettem is, meg nem is, de nem érdekelt annyira a dolog. Inkább csak néztem és csodáltam a száját. Arról beszélt, hogy igyekezet nélkül, a pangea-mozgás segítségével hozzávetőlegesen száznégy év múlva érne el a finnországi Espooba, ezért sokkal kézenfekvőbb és gyorsabb Fjodor Z. Mercedes Benzét használniuk. Elfogadtam a véleményét.

Olyan könnyű volt újra felismernem Esztert! Az a soha el nem tűnő keskeny forradás a szája baloldalán, amit egy óvatlan fonóorsó okozott! Aztán meg hatalmas, kerek, királykék szemei! Olajosan csillogó bőre, lehetetlenül hosszú, szapora ujjai! És az a balzsamos hang, az a búgó nőiesség, amitől az ember karján felágaskodik a szőr, és pattanna ki a székből máris… A kebleknek és a fenéknek ez a tökéletes egyenjogúsága, ez aggasztott, ez akadt be a bőröm alá, mozdulatainak egész demokráciája, akaratának tüzes anarchiája, a játékos féktelenség, ami már fiatalon is olyan őrjítő ígéreteket hordott, e mára domborművé fejlődött test alkalmazásának szédítő előlegeit! Egészen biztosan beleszerettem volna Eszterbe, ha a sors megad még nekünk néhány év közelséget, és ez a gondolat most halszálkaként keresztbe fordult bennem. De felnőttem, és elfogadtam, hogy másra jelölt ki a sorsom, őszre, esőre, sötétségre, nyálkás, avar alatti létformákra. Csak szürcsöltem a mentolos teát, rágtam a fanyar süteményt, és szemem sarkából figyeltem, ahogy Eszter nádszál ujjai gyengéden fésülgetik a műanyagból kiöntött Fjodor Z. fehér hajszálait. És közben beszélt, egyre csak beszélt, izgett-mozgott a szája, amit egyszer – úgy emlékszem – megkóstoltam a fa tetején két hűvös cseresznyeszem között. Úgy jöttem ide, hogy szülőházam utolsó képét viszem magammal, ezt menekítem ki a közelgő és végleges enyészetből, és tessék, most itt ülök ezen a nem mindennapi teadélutánon, és homlokom már forróbb a csészénél, számban pedig megkeseredik az ánizs.

Észrevettem, hogy Ajdona alsó ajkának közepén egy nyálcsepp kezd hízni, és Eszter, mintha csak kitalálta volna gondolatomat, gyorsan szalvétáért nyúlt és megtörölte az asszony száját. Közben végig az endümion betegségről beszélt, olyasmit magyarázott, hogy a legtöbb beteg képes tudatosan csatlakozni a hozzá közel álló személy álmához, majd visszatérni onnan és bontani a vonalat. De a szerencsétlen Ajdona egy baleset folytán menthetetlenül bennragadt Fjodor Z. egyik álmában, és képtelen többé kiszabadulni onnan. Amíg meg nem hal, persze – tette hozzá Eszter, elrejtve hangjában a személyes érdekeltséget. Engem az öreg pár története egészen hidegen hagyott, mindenki a saját éjszakájában, ezt vallottam filozófiámban. Ugyanakkor lázasan töprengtem, hogyan maradhatnék kettesben Eszterrel, hogyan téphetném le őt, ha csak rövid időre is vőlegényéről, és – ki tudja, milyen családi pozíció ez – annak reménybeli exfeleségéről. Az összes mentateát megittam már, amikor rájöttem, elég a legegyszerűbb, legőszintébb kéréssel előhozakodnom.

– Örülnék, ha megmutathatnám a régi házat. Lenne kedved hozzá?
Eszter kipattant Fjodor Z. öléből, és hét vagy nyolc cigánykerék után előttem termett, és a mellemnek szegezte mutatóujját.

– Ezt el is vártam, hapsikám!

Mielőtt elindultunk, Eszter a székek támlájára terített rózsaszín pamutkendőkkel alaposan bebugyolálta a két öregembert.

– Hozzászoktak a hideghez, de azért felelősnek érzem magam értük – magyarázta teljesen feleslegesen.

Elindultunk vissza az emelkedőn, aminek a végén ott várakozott ránk a régi ház. Eszter megkérdezte, felvegyen-e a hátára, és bár tekintetemmel mutattam, hogy értem a tréfát, egyáltalán nem voltam biztos abban, hogy viccelt.

Mire felértünk a házhoz, az épen maradt tető már hosszú árnyékot döntött a teraszra. Eszter útközben összeszedett egy maroknyi bogyót az ösvényt övező cserjékről, málnát és szamócát láttam a kezében, és néhány szem ismeretlen, fekete-piros gyümölcsöt. Azt javasoltam, előbb húzzunk vizet a kútból. Eszter ragaszkodott hozzá, hogy a tenyeréből igyak, ami nem esett nehezemre. Amint a szám az ujjaihoz ért, tudtam, hogy nagyjából elvesztem. Lemosta és letörölgette arcomról a poros verítéket. Érintése megrémített és vágyat ébresztett bennem.

– Jézusom – sóhajtottam fel –, mit adtál a számba a tenyeredből?

– Ó, csak kökény és málna. Plusz egy kis fűszer.

– Remélem, semmi mérgező hókusz-pókusz!

Eszter vidám rosszallással megrázta a fejét.

– Bízz bennem! Barátok vagyunk, nem?

– De. A legjobb barátok.

Olyan jó volt Eszterrel lenni megint, az egész találkozás olyan valószínűtlen és törékeny. Csak a ház miatt jöttem, hogy megágyazzak a feledésnek. Erre itt volt ő, fogta a kezem, eltelt vagy tizenkét óra, és még mindig világos volt az ég. Úgy fénylett, hogy akár hajnal is lehetett volna. Valahol fél öt és hat között, mintha kiékeltük volna az időt azzal a régi napórával. Üldögéltünk egy darabig a filagóriában. Megkérdeztem, szereti-e Fjodor Z.-t. Nem válaszolt. Szerelmet akartam vallani neki, mert azt hittem, a féltékenység, amit érzek, azonos a szerelemmel. Szégyelltem magam, és inkább nem szóltam. Később elejtett néhány halk szót egy homályos félelemről, hogy üldözői vannak odakint, vadászok a nyomában, ezért kell eltűnnie innen. Megkérdeztem, kik vadásznak rá. Nem válaszolt. Rám nézett, és olyan szomorúnak tűnt, hogy ujjaimat a szemhéjamra kellett tennem.

A ház arany fényben ragyogott, és amikor beléptünk, a kitört ablakokon beszüremlő napsugarak egybefüggő szőnyegként ragyogtatták fel a padlón heverő üvegcserepeket. Megmutattam neki a hamvakat az ebédlőben, a falrepedéseket, a meggyalázott zongorát, szobámban a kis tavat, amiben ekkorra már békák vartyogtak. A falnak dőlt, mintha fáradt lenne, és én óvó mozdulattal átkaroltam. Ahogy hozzáértem, ahogy tartottam, egyre követelőzőbbé váltam. A szobába lila és zöld füstként most szökött be a sötétség, lassan elveszítettem látásomat. A finom érintkezés már nem volt elég, megragadtam a karját és erősen magamhoz húztam. Eleinte küzdött, játékosan és sikamlósan. Szökni próbált, gyengéden kiszabadította magát, de nem engedtem el, utána nyúltam.

– Mit csinálsz? – lihegte a fülembe, és finoman hozzám érintette a száját. Megreszkettem meleg párájától.

– Kívánlak - mondtam, a színtiszta önzés élvezetével, pedig lehet, csak honvágyat éreztem. Azt gondoltam, az idő sivatagot csinál mindenből, és ezt nem lehet ép ésszel elfogadni, nem lehet boldogulni mind e veszteséggel, a visszafelé néző epekedéssel, ami többé sohasem kielégíthető. Ott álltam a múltba erektálva, és mindenáron meg akartam lopni a pillanatot, alámerülni a testbe, a hús emlékezetébe. Csalni akartam, és hazudni, hogy nincsen vége, nem lehet vége, és ott folytathatom az életemet, ahol egyszer abbahagytam, sóváran, remegve és nincstelenül.

Azt hiszem, Eszter megértett valamit a testemből, a pattanásig feszített húrból, hogy a feszültség szikrákat vetve közlekedett a szám és a halántéka között. De nem azt akartam, hogy csupán megértésből vesse alá magát a fogaim, a tenyerem és a mélyben lakó szerveim követelésének. Közelségemmel felszólítottam, hogy ő is kívánjon engem, hogy engedjen odaférni, belemélyedni és összekenni, hogy húzzon le a mélyére, szívjon fel és keringessen vénáiban, mint egy desztillátumot. Megcsókoltam, hosszan és durván, duzzadt, kaporízű nyelve segélykérőn csapkodott a számban, aztán elrántotta a fejét és eltaszított magától. Gazellasebességgel szökött ki a szobából, egy pillanat alatt eltűnt a sötétben, én meg egyensúlyomat veszítve háttal belezuhantam a padlóban kialakult tavacskába. Sokkal mélyebb volt, mint vártam, a fejem búbjáig elmerültem benne. Próbáltam szilárd fogódzót találni az algától síkos köveken, végül némi támasztékra leltem és sikerült kikecmeregnem a fal mellé. Úgy éreztem, ott maradt a számban Eszter nyelve, pedig csak egy aranyhal volt, amit undorodva visszaköptem a vízbe. Cipőm, ruhám csurgott, de eszemet vesztve Eszter után indultam.

Vaksötét volt a házban, botorkálva, tapogatózva csoszogtam a falak mentén, és füleltem az apró neszekre, vártam, hogy valahol felhangzik Eszter csúfolódó nevetése. Felpuhult talpamba tükör- és üvegcserepek tapadtak, így egyre magasabb lettem, egyre csikorgóbb és bizonytalanabb. A szalon felé törekedtem, mert innen véltem hallani a motozást, a képzeletbeli hangokat, hogy itt vagyok, hapsikám, találj meg, ha tudsz! A félhold fénye ekkor már beszüremlett az ablakokon, és e gyér világítás segített eljutnom a szalon bejáratáig. Megszaporáztam lépteimet, szinte szaladtam már, de nem számoltam újdonsült magasságommal, és úgy bevágtam fejemet a felső ajtókeretbe, hogy azon nyomban a padlóra vágódtam. Egyáltalán nem fájt az esés, de csupa vér lett az arcom és a szemem, és még sűrűbb a sötétség. Négykézláb másztam tovább, kezem és térdem elmerült a porban, a földben, a száraz kúszónövényekben, az éles üvegcserepek és kavicsok rétegeiben. A kandalló közelébe értem, amikor meghallottam Eszter szapora légzését, és fojtott, nyögdécselő kuncogását. Beásta magát a penészlő ruhakötegek közé, elrejtőzött a törött palackok, a dohos papírszemét és az égett könyvek hamvai között. Semmit sem láttam, de Eszter közelsége tapintható volt a jobb oldalamon, lélegzetének langyos hullámai puhán ütköztek belém a kandalló égésteréből. Vártam, hogy lecsillapodjak és erőt gyűjtsek a leleplezéshez. A bújócskát játszó gyerekek izgalma volt ez, a hunyó győzelme az elrejtőzött felett. Lágyan és nesztelenül közelítettem meg, bebújtam rögtönzött odújába, félrelökve az évtizedes szemetet és hamut. Meg sem álltam, amíg ujjaim belebotlottak puhaságába, élő melegségébe, és feltérképeztem testének elhelyezkedését a sötét fészekben. Úgy fordultam, hogy vele párhuzamosan, felülről ereszkedhessek alá, arcomat nyakára hajtottam, combjaim körülfogták csípőjét. A doh és a penész savanykás, nedves illata bujkált orromban és számban, és mintha Eszter bőre is átvette volna ezeket a romlott párolgásokat, miközben a veríték és a vér íze keveredett össze szánkban az erdei gyümölcsök finom, hosszú lecsengésű, fanyar édességével. Perisztaltikus ügyességgel megszabadultam nadrágomtól és derékig felgyűrtem Eszter szoknyáját. A sötétség szervei életre keltek, kinyiladoztak rajtunk, és segítség nélkül is megtalálták egymást. Eleinte lassú oda-vissza mozgásokból épült fel az egység, aztán egyre inkább követelni kezdte önmagát, többet akart kapni és adni, egy harmadik, önálló életté lett közöttünk, csapkodott és megfeszült örömében, zilált és levegőért kapkodott, visított és sírt, kitárt és bezárt, nyálat és nyirkot vert ki rajtunk, görcsöt és karmokat formált belőlünk, hajszolt és marasztalt, kérlelve, utasítva, megsemmisítően, az elengedett nyílvessző megállíthatatlan ívrepülésében, az elszenesedett sötétségben, a szagok és aromák burkában, az éjszaka nedves gyóntatópárnáiba dörgölve arcunkat. És mindez azért az egyetlen villanásért, azért a pillanatért, amibe bele kellett gyömöszölnöm húsz év minden félelmét és magányát. Az egész csak ezért a csalásért.

Eszter érintésre szinte halottnak tűnt, lehűlt és alig lélegzett, de tele volt az arca könnyekkel, az egyetlen nedvességgel, amihez ma még nem volt szerencsém. Nem sokkal később, ahogy ott hevertem a kandallóban és arcomon a kaszáspókokat számoltam, eljutottam arra a különleges, lágy határmezsgyére, ahol az ébrenlét az álom javára elmosódik. Testem érzete nélkül, karok és lábak hiányában már csak a fejemben léteztem, mint egyetlen gondolat, ami önmaga jelenlétének valódiságán töpreng. E hártyaszerű takaró alól hallottam meg, akár egy altatót, Eszter halk, lassú hangját. Csak foszlányokat értettem belőle, és azokat is inkább az álmodók sajátos logikájával. Olyasmiről beszélt, hogy az öregember is az endümion betegségben szenved, ott van Eszter minden álmában, fogolyként, mozdulatlanul, és egész létezése beleszakadt Eszterbe, mint a kullancs feje, ott vergődik tovább a bőre alatt. És hogy szeretkezésünk csak káprázat, kényszer és védekezés. Remény, hogy ha Fjodor Z. ott van Eszterben, és figyel, ezzel talán lendületet vehet, hogy magába visszatérjen. Hogy végre felébredjen, újra megmozduljon, és elvigye innen Esztert hatalmas Mercedes Benzén, fel északra, ahol fehérek az éjszakák, és a vadászok elveszítik nyomát a hideg szelekben.

Ezután, azt hiszem, álmodtam, hogy újra a régi kertben vagyok, és Eszter meg én tizenöt évesen a meggyfa ágain ülünk, és a szánkból kibányászott magokkal megpróbáljuk eltalálni a Holdat és a csillagokat a lombok felett. A Hold egy pontot ért, a Göncölszekér vagy a Kismedve bármelyik csillaga tízet. Anyám a szalonban zongorázott, és Chopin táncai kiszaladtak utánunk a kertbe. Eszter bekapott egy meggyszemet, és félreérthetetlenül közel hajolt hozzám, hogy megosztozzunk rajta. Már helyezkedtem az ágon, próbáltam egészen odacsúszni hozzá, elérni nyitott ajkait a nyelvemmel, amikor hallottam, hogy a zongorafutamok lelassulnak, megkövesednek, dörgő, disszonáns, ipari zajokká tömbösödnek, mintha anyám kalapácsokkal verné szét egy betonkeverő gép lemezét. Ijedten Eszterre néztem, akinek az arcáról egyszerre lehámlott minden öröm, és félelmében óvatlanul belekarmolt saját halántékába. Hogy rettegtünk ettől a hirtelen, éles csörömpöléstől, ami a köröm és a hús találkozásakor megszólalt!

Amikor felébredtem, már világos volt, és homlokomon száradt vér feszült. Iszonyatos gépi lárma dübörgött körülöttem, a kandallóban vibrált a talaj a derekam alatt. Eszternek nyoma veszett. Kivergődtem az odúból, és botladozva próbáltam megtalálni a zaj forrását. A folyosóra érve már tudtam, nem földrengés. Markológépek és dömperek kíméletlen tombolását láttam, testvérem szobájának falát abban a pillanatban döntötte be egy hatalmas acélkanál, és fejem felett, a megrogyott gerendák között egyetlen robbanás nyomában kitárulkozott a hajnali égbolt. Prüszkölve és köhögve rohantam kifelé, tenyeremet a fülemre és a számra szorítottam. Csak a cserjés vonalából mertem visszanézni a házra. Kartonpapírként hullott szét az épület, a még ép falakat, akár egy esernyőt, összecsukta és beomlasztotta az erőszakos vákuum.

 

Esztert végül az erdőszélen találtam meg. Ott ült a harmadik székben Ajdona és Fjodor Z. mellett. Mindannyiuk arcán ugyanaz a tehetetlen, kínzó sajnálkozás. Odatérdeltem hozzá, megráztam a vállát. Kiabáltam, faggattam, mi történt, de Eszter láthatólag nem volt már jelen. A teáscsészékbe szúnyogok fulladtak, a sütemények morzsáit elhordták a hangyák.

 

Alterego

 

 

Repülőgépen ültem, úton Budapest felé. A gép teste rázkódott, mintha kavicsos úton mentünk volna, az utastérben többször felgyulladt az öveket bekapcsolni lámpa. Nem mertem kinézni az ablakon, próbáltam másra összpontosítani. A karácsonyfákra gondoltam, lehet, az utcán hevernek, lehullott tűlevelekkel. Kezdtem megszokni a rázkódást. Magam köré csavartam a takarót, befészkelődtem az ülésen, amennyire csak a másodosztály szűk tere engedte, próbáltam aludni. Szemhéjam mögött színes, geometrikus minták jelentek meg, fonódtak össze és váltak szét, táncoltak a gép zúgására. Nem tudom mennyi idő telt el így, amikor a kavargó négyszögek és rombuszok hirtelen összeálltak egy tiszta képpé. Szofi arcát láttam magam előtt. Nem akartam gondolni rá, örültem volna, ha végre megszabadulhatok az emlékétől, a hiánytól, az ürességtől, amit maga után hagyott. Most élesen magam előtt láttam a vonásait, kicsi orrát, borostyánszőke haját, zöld szemét. Szép arc, de nyugtalanító tekintet.

Másfél éve találkoztunk először. A Bazilika előtti lépcsősoron jött le egy nyári délután, és látszott rajta, hogy gondolkodik valamin. Észre sem vett bennünket, akik fényképezőgéppel a kezünkben lenn álltunk, és méregettük őt. Pisti barátommal nemrégiben iratkoztunk be egy fotós iskolába, és éppen témát kerestünk. Bár tökéletes ellentétek voltunk, nagyon szerettem Pistit. Én rendesen befejeztem az egyetemet, ő inkább évekig lébecolt a szülei pénzén, azután otthagyta az egészet és hamis referenciákkal beállt szakácsnak. Ekkor adtam neki a Szakács Pisti becenevet. Én csendes, visszahúzódó természetű voltam, Szakács Pisti hangos és irányító. Szeretett a középpontban lenni és nem ismert félelmet. Most is ő lépett oda az idegen lányhoz. Gyorsan bemutatkozott neki, majd megkérte őt arra, hogy álljon nekünk modellt. Különböző pózokat eszelt ki, és vadul nekiálltunk fényképezni. Legnagyobb meglepetésemre a lány nem tiltakozott, pontosan követte az utasításokat. Hátradobta a haját, belenézett a kamerába, mosolygott, leült a lépcsőre, mintha egész életében ezt csinálta volna. A szakács ötlete volt az is, hogy ne engedjük őt haza. Beültünk egy borozóba. Kiderült a lányról, hogy Szofinak hívják, és édesanyja, akit csak egyszer látott életében, híres francia sanzonénekesnő. Elmesélte nekünk, hogy ő maga is énekel, vállal kisebb fellépéseket is, dunai hajókon szokott szerepelni, egy évet dolgozott óceánjárón. Pistivel bámultuk őt. Amikor kiderült, hogy nem egyszerű, hétköznapi lány, hirtelen megnőtt a szemünkben. Nemcsak a zenéhez értett, minden témához hozzá tudott szólni. Olyan könnyed és természetes volt velünk, mintha már ezer éve pajtások lettünk volna. Éjszaka lett, és még mindig ezzel a lánnyal voltunk, nem akartuk, hogy vége legyen. Azzal a feltétellel kísérhettük őt haza, ha becsukjuk a szemünket. Egymásba karoltunk és úgy mentünk. Sokat ittunk, folyton megbotlottunk valamiben, ezért csaltam, lestem. A belváros közepébe vezetett bennünket. Végigvitt a sétálóutcán, majd kis sikátorokban kanyarogtunk, és amikor már azt hittük, csak tréfál velünk, megálltunk. Most már megengedte, hogy kinyissuk a szemünket. Kovácsoltvas kapu, mögötte kert. Bár mindketten jól ismertük a környéket, a menő bárokat, és a kávézókat, ebben a kertben még egyikünk sem járt. Nem is tudtunk arról, hogy létezik, akár a semmiből is keletkezhetett volna. Gyengéden meglökte a kaput, kinyílt. A gyér megvilágításban csak néhány rózsatövet tudtam azonosítani, de voltak terebélyes fák és bokrok, ösvény, és csobogó, kétemeletes lakóház. Legnagyobb csodálkozásomra minden ellenállás nélkül felengedett magához. A földszinten lakott, rögtön jobbra volt a bejárati ajtó. Bérlőtársa, egy másik lány, nem volt otthon. Szofi szobája a konyhából nyílt, kicsi volt, csak a legszükségesebbek fértek el benne, ágy, összehajtott kockás pléddel, plüssfigurával, ruhásszekrény, íróasztal, polc könyvekkel, kottákkal, fesztiválok karszalagjaival, néhány csomag papír zsebkendővel és egy pár fából készült fülbevalóval. Volt egy régi lemezjátszója is, nagy, papírtokos, bakelitlemezekkel.

Szakács Pisti a lemezeket nézegette, majd a kottákat kezdte pakolászni a polcon. Én a szoba közepén ácsorogtam. Szofi feltett egy jazz lemezt, majd behúzta a függönyt az ablakon. Összefogta a háta közepéig érő, borostyánszínű, hullámos haját, kontyba tekerte, és feltűzte. Az ágyra ültetett, mellém telepedett, és a vállamra hajtotta a fejét. Az egész álomszerű volt. Beszívtam a haja illatát, és megfogtam a kezét. Kis, kékköves ezüstgyűrű volt az ujján, egészen jelentéktelen holmi. Éjféltájt a szakács nem érte be a zenével és a beszélgetéssel, a lány másik oldalára telepedett. Elkezdte simogatni a hátát, azután beleharapott a nyakába. A lány felkacagott, tetszett neki. Csalódott voltam. Fogtam magam és hazamentem.

Egy hét múlva, este tizenegy körül Szofi felhívott, mintha ez lenne a legtermészetesebb dolog a világon. Mentegetőzött, hogy a szakács ott aludt, de nem történt semmi. Mogorva voltam és sértődött, kurtán válaszoltam, nem hittem neki. Balettelőadásra hívott. Még sohasem láttam balettet. Azt mondta, hogy az éneklés előtt balerinának tanult, hatalmas karrier előtt állt, csak abba kellett hagynia a táncot egy keresztszalag-sérülés miatt. Rábeszélt, hogy menjek vele, egy darabig kérettem magam, de titokban örültem neki. Az előadás tiszteletére új nadrágot vettem, és egy hozzá passzoló inget. Ő nem öltözött ki túlságosan. Egyszerű farmert és hosszú ujjú pólót viselt. Az este jól sikerült annak ellenére, hogy most nem kísérhettem őt haza.

Ezután majdnem minden nap felhívott, elmesélte milyen a hangulata, hogy a városban járt egy külföldi rendező, aki a táncosokkal közösen találja ki a koreográfiát, és tükröket alkalmaz a színpadon. Akkor is hívott, ha híreket hallott a párizsi merényletekről, vagy ha nem tudott elaludni, mert az ablakon át bevilágított a hold. Bár eleinte nehezen tudtam követni furcsa gondolatmenetét, mindig vártam ezeket a beszélgetéseket. Egy idő után Szofi az életem részévé vált. Ha találkoztunk és megtehettem, hozzáértem a kezéhez, a hajához, vagy átöleltem a vállát. Beleszagoltam a finom, puha bőrébe. Egyszer meg akartam csókolni, de akkor elhúzódott. Amikor már éppen kezdtem feladni, mindig kitalált valamit, amivel újabb reményt keltett bennem. Egyre magasabbra emelte a tétet. A villamoson az ölembe ült. Eljött hozzám, hozott magával egy flakon rózsaolajat és megkért arra, hogy masszírozzam meg a hátát. Elvitt magával ruhát vásárolni, beleshettem a fülkébe, mialatt próbált. Azon gondolkodtam, miért nem vagyok elég jó a számára. Elkezdtem kevesebbet enni, minden páros napon futni jártam, a páratlanokon pedig súlyzókat emelgettem. Szerelmes voltam.

Azután kiderült, hogy Szakács Pistivel ugyanezt teszi. Véletlenül jöttünk rá, amikor egyszer megszólalt a telefonja. Megláttam Szofi nevét a kijelzőn. Nem kellett sokáig faggatnom Pistit. Elhencegett azzal, hogy az első éjszaka megvolt a lány és nem volt nagy szám. Azóta inkább csak barátok. Nála sohasem lehetett tudni, mikor mond igazat, és mikor tesz hozzá. Nagyon vigyázott arra, hogy a nőkkel kapcsolatos rosszhíre megmaradjon.

Egy napig emésztettem a hallottakat, majd elmentem a titkos kertbe, és becsöngettem Szofihoz. Egy kis papír reklámszatyor volt nálam, benne minden, amit tőle kaptam, könyv, bőrkarkötő, és kis, narancssárga filcrénszarvas. Ideges voltam. Elmondtam Szofinak, hogy mindent tudok a szakácsról. Elkezdett zokogni és azt hajtogatta, csak és kizárólag barátság köti őt Pistihez, és aljas húzás, hogy hazudott. Sírása nem hatott meg. Mindent túlzásba vitt. A napi programok mennyiségét, az örömöt, és a bánatot is. Mintha duplán akart volna megélni mindent. Amikor találkoztunk, rámcsimpaszkodott. A második és a sokadik alkalommal is. Az elején pont ez tetszett benne a legjobban. Még sohasem örült nekem így senki, azt hittem, különleges vagyok. Azután észrevettem, hogy mindenkinek a nyakába ugrik.

Döntöttem. Akárhonnan is, de szereznem kell egy szép nőt, ha másért nem, legalább azért, hogy bosszút álljak. Amina félig arab volt. Magas, vékony, kerek mellű, vastag szájú, kreol bőrű. Fekete haját fonatban hordta. Egy szórakozóhelyen szedtem fel őt, a pultossal beszélgetett éppen, amikor mellé értem. Nem is tudom, hogyan volt ekkora szerencsém. Talán az alkoholnak köszönhettem, talán a csalódottság hozta ki belőlem. Aminával szépen és biztosan alakult a kapcsolatunk. Nem siettünk el semmit, mindketten hosszú távra terveztünk. Élveztem az együttlétet, nyugodtnak éreztem magam, már el is felejtettem a gyerekes bosszúállást. Szofi eleinte még hívogatott esténként, nem vettem róla tudomást. Másnap beszéltem csak vele, amikor a barátnőm nem volt a közelemben. Eleinte távolságtartóan viselkedtem, és különféle ürügyekkel hárítottam el a találkozókat, azután elmeséltem Szofinak, hogy van valakim. Megváltozott a hangja, hivatalos lett, és egy kicsit színpadias. Úgy látszik, erre nem számított.

Szofi egyáltalán nem jött zavarba, amikor legközelebb meglátott egy koncerten. Nem volt nagy a tömeg, még az első sorban is kevesen álltak. Mögém lépett és befogta a szememet. Amina nem volt mellettem, éppen kiment. Tudtam, hogy legfeljebb két percem van arra, hogy leszereljem Szofit, aki szorosan hozzám simult, megragadta a kezem és elkezdte simogatni. A fülembe suttogott valamit, nem értettem pontosan, hogy mit, csak a végét hallottam. Azért hibáztatott, hogy nem mondtam el neki, mit érzek iránta. Amina egy tökéletesen megkomponált szerelmi jelenetre tért vissza a mosdóból. Akkor láttam őt utoljára. Azon az estén kivittem Szofit az utcára és kiabáltam vele. Ismét sírni kezdett, majd sarkon fordult és elment. Egy hétig Amina hiányzott, majd Szofi, volt, hogy egyszerre mindketten.

Amina nem sokáig bánkódott, hamar talált magának valaki mást, olyat, akinek nem volt lezáratlan nőügye. Szofiról sokáig nem tudtunk semmit. Fél év telhetett el, amikor Szakács Pisti levelet kapott tőle. A boríték címzése alapján Franciaországból. Az volt benne, hogy Szofi rákos lett, operálni nem lehet, mert áttétek vannak a tüdejében és a májában. Nem akar kemoterápiát. Elutazott Párizsba, megkeresni az édesanyját, szeretne elbúcsúzni tőle. Pisti azt mondta, szerinte ez az egész egy kitalált történet, ugyanúgy, mint a sanzonénekes anyuka, vagy a balett karrier. A bűntudatunkat akarja felébreszteni vele, hogy szeressük és sajnáljuk őt.

Azon az estén, amikor Szofi meghalt, repülőgépen ültem, úton Párizsból Budapestre. A gép teste rázkódott, mintha kavicsos úton mentünk volna, az utastérben többször felgyulladt az öveket bekapcsolni lámpa. Tudtam, hogy hideg lakás vár, a takarékosságból lecsavart fűtőtest, meg az utcára hajított karácsonyfák. Szofit nem találtam Párizsban, pedig elmentem arra a címre, ami a borítékon állt és végigjártam a környékbeli zenés-táncos lokálokat, valamint a kórházakat és temetőket is. Ültem a gépen, nem tudtam aludni. Elővettem a fényképezőgépet, ugráltam a képek között. Megtaláltam a Bazilikánál készült fotókat. Úgy döntöttem, nem hiszek el semmit.