Archívum
ico impressum ico archiv  ico search ico user

 Támogatók: gyoremblema l  nka little

Ebéd

 

Erdei tavon terítünk asztalt.
Csipke abrosz a víz felszínén
úgy idézi Ophelia áradását,
mint hűtőmágnesen
sárgára világított macskakő
a mindenkori várost.
Mögöttünk köddel
és libabőrrel füstöl
a kifosztott völgy,
melyből felhoztunk mindent,
mi emberi kézzel mozdítható.
Aljas munkánk nyoma
meglátszik már arcunkon -
emberi vonásaikkal megbékélt,
fáradt vadak arca ez.
Ebédhez készülünk,
miközben az erdei vadak
éhes légzésének lüktetése
úgy fekszik a levegőre,
mint csipkeabroszunk
a tó méregzöld vizére.
Beszív és kifúj,
hörög, majd
légszomjjal fuldoklik,
felszakad és sóhajt
körülöttünk az erdő.
Készül az ebéd;
lassan megterítjük az asztalt,
a fehér csipkén
úszik már porcelán és kés.
Csorgatunk majd bele mézet,
érintetlen vidék illatával omló
harmatfriss vajat,
és szórunk rá
fekete magvakat,
aprószemű, vékony szálú fűszereket.
Mosd most kezed a tóba,
úgy engedd bele
völgyünk mocskait,
mint aki jól végezte dolgát.
Aztán lassan gyere utánam -
vár megterített asztalunk,
vár a méregzöld,
mézes-vajas,
magvakkal serkenő
és fűszerekkel illatos,
kiapadhatatlan tó vize.

 


A fagynyelő

 

A köd éhes halász szálkásra nyűtt hálójaként
csomókba fogva rántotta le a madarakat
a fantomváros reggeli egéről,
majd mint foltos kockásterítő a vasárapi ebéd
szikkadt maradványait, úgy rázta ki magából
a fagyás roppanása alá rekedt betonra -
híradó szólt, madártemetővé lett a város.

 

Nappal aludt, este kelt, a fáradt munka melegével kötött,
majd kibontott és újrakötött ruhákba öltözött,
hajába sebtében elfogott hőt, és szalagot tűzött,
lelakott szekerét dunyhákkal, mint minden este, kibélelte.
Cipője a várossal együtt kopott, fűzőjéből indák,
egy város alatti város ígéretei kúsztak fel
gyapjú alatt kiengedő lábszárain.

 

Húzta maga után otthonná bélelt szekerét
megfeszült karokkal, és indák szorításában lépő
fáradhatatlan lábakon haladva, az esti város
fagy- és madártetem lepte kékes szürke utcáin.
Indákba fogott talpa felszántotta a sóval felszórt jeget,
bélelt szekere ismerősen lakta be a fagyhalott város
hajdani tobzódások emlékével megfeszülő tereit.

 

A fantomváros szökőkútjához érve,

mely egykori habzásának mértéktelen

magamutogatásában száradt ki, majd fagyott meg,

szekerét egy hó köré repedezett falnak támasztotta, 

megigazítva benne a bélést, leporolva róla

az út feleslegeit. Reccsenő derékkal hajolt le először,

sóhaját a fagy-betonba fúrva. Kesztyűjét ilyenkor

mindig levette, könnyebb volt meztelen kézfejjel, 

az indák játékával mozgó ujjakkal a tetemeket felemelni.

 

Kibontott és újrakötött ködmönéből batyut formált,
abba tette a szomjas-fagyos föld halott madarait,
majd kiborította őket otthonná bélelt szekerébe.
Halomban álltak a remegésbe fagyott pihés kis testek,
így húzta ismét szekerét, a már megtett úton visszafelé,
fáradhatatlan karokkal és indák szorításában lépő lábakon

haladva, cserepes ajkai közt fáradt imát mormolva,

végig a városon.

 

A hazaérkezés ismerősen terült el talpa alatt,

imája maradványai ajkaira száradva csillantak meg

a háza előtti lámpa fényében. Az ajtót ugyanazzal

a mozdulattal nyitotta minden este, annak az alázatával,

aki kéretlenül is tudja, hogy a város

mozdulatlan-néma madarai hírnökei a türelemnek.

 

Nyitott ajtó és a tetemek alatt roskadozó szekér

között állva egyenként magához vette 

a szárnyak mozdulatába fagyott madarakat, 

majd imájától felsebzett ajkai elé emelte őket,

és egész tüdejében megremegő sóhajjal 

éhesen-szomjasan,  az elhajtott vadak vakmerőségével 

szívni kezdte őket. Áttetsző testén a bögréből kiömlő tej 

kimértségével terült szét a fagy, indái láthatatlan

karmokkal kapaszkodtak a madártestből szívott tej-jégbe,

hideggel feltelő szikár vájatokat hagyva maguk után.

 

Teste nyikorgott, vállai megrogytak,

a szekér bélésén lassan csak egy-két, 

jeges porba hullott toll maradt.

Fáradhatatlan munkáján tekintet nem ejtett foltot, 

talált tárgyként lett másnap reggelre ismét

szárnycsapkodó sokaság a fantomváros reggeli egében,
aztán a köd éhes halász szálkásra nyűtt hálójaként,
gátlástalan mohósággal ismét lerántotta őket.

 

Meddőségeim

(Változatok)

 

1.


kiragyogott az ég, felhők is mutatkoztak,
meg akartam osztani veled ezt a látványt,
de egyedül voltam, híred még váratott,
talán nem is léteztél soha, de úgy képzeltelek,
hogy szinte mozdulatokká összeálltál,
felragyogtál te is emlékezetből,
megvetettem neked az ágyat,
ünnepiessé varázsoltam a kis lakást,
felöltöztettem a lelket díszbe,
hogy méltóképp fogadhassalak,
mint egy ember a másik embert,
az élet kegyetlen mulatsága lenne,
ha jöttöd végül örökre elmarad

 

I.

 

pedig szürke volt az idő, számított arra,
hogy előbb-utóbb érkezem,
ismertem őt az iskolából, az utcából,
közös tánccsoportba jártunk,
tetszett is, meg nem is, de soha sem igazán,
először nem is értettem, minek hív, miért telefonál,
valószínűleg én jobban megtetszettem neki,
de akkor már nem láttam benne semmi férfiast,
és ha teljesen őszinte akarok lenni, talán soha,
ezért se mentem el a randira, akármilyen szépen kért,
könyörgött, de a könyörgő férfiak nem jók semmire,
és szar is volt az idő, és már felhősödött

 

2.

 

csak alázattal lehet az eget megszámolni,
a legnagyobb szolgalélekség kell oda,
nem lehetnek oda nem illő kérdéseim,
mindent feltétel nélkül kell teljesítenem,
ha léteznél, nem akarnék minden második napon
kigyalogolni innen, nem adnám fel megint,
nem kerülnék kórházba sem,
nem kellene összevarrni a sebet,
terápiára küldeni a mozgásszervi károsodás miatt,
ha léteznél, te lennél maradandó,
és melletted lenne még helyem


II.


rám akarja hárítani a felelősséget,
azt hiszi, ha majd a kórházról beszél, megsajnálom,
megint csak a szánalomra apellál, de nem sajnálom,
és azért van ebben egy jó nagy adag képzelet,
hipochondria, mert aztán már a focicsapat környékén láttam,
mondta a csapattársa, hogy hamarosan a labdába rúgnia
lehet, szóval rájátszik a maradandóságra,
de nincsen a teljes igazság benne


3.


végiggondoltam, leteszteltem annyiszor,
de társ nélkül engem nem bír el az élet,
de nekem nem lehet társam senki sem,
lépegetek csak a szakadék felett hétmérföldes csizmával,
de le sem eshetem, mert nincsen tét a létezésben,
ezt már annyiszor elmondtam, de senki
nem hitte, nem értette, mit jelent,
magának nem lehet gyermeke,
nem lehet gyermekem,
akinek az életemet tollba mondjam,
nem vethetem meg a lábam egy másik sorsban,
csal beletaposhatok az örökkévalóságba,
mielőtt visszarúgna,
mialatt egyedül elpusztulok


III.


szerintem mindenki egyedül pusztul el,
ezt már megbeszéltük annyiszor, hogy Istenem,
és a meddőséget is, hogy jön neki, jön neki,
de nincsen benne alkalmas spermium,
sajnálom, mert szerettem vele szeretkezni,
imádtam a péniszét, pont akkora, hogy tökéletes,
hogy az én testem tágul, befogadja, de ez nekem
csak a szexről szólt, szóval mindig védekeztem,
védekeztem, pedig tudtam, hogy neki alapból jön,
de minek, de a nő fél mégis, hogy belelövell az anyag,
és akkor kiszolgáltatott marad a következő ciklusig,
de igazából nem szerettem annyira, hogy a testét
felvállaljam egy másik testben, nem akartam őt
tovább örökíteni, még ha a gyerek teljes
egészében rám is hasonlítana

 

Már tiszták a városok


Gudea Lagas városának egyik legjelentősebb uralkodója volt. Napkirály. Egyesek szerint trónbitorló; neve egyébként elhivatottat jelent, olyan embert, aki bármit megtesz, hogy megkapja azt, amire vágyik. Pedig még csak nem is királyi vérből vagy nemesi családból származott; csak egy ember volt, aki megszerezte a várost. A sumer nép mégis úgy tisztelte, mint istent, emberek felett az egyetlen embert. Nem tudni, hogyan halt meg; vannak, akik azt állítják, elűzték uralkodásának csúcsán, mások szerint váratlanul tűnt el, esetleg megőrült, nem tudni biztosan. Felesége, Ninalla, mindvégig kitartott mellette, úgy szolgálta, mint ahogy néma nagymacska szolgálja az erdőt.

 

1

 

Egy másik test árnyékából bejutsz
agyad legmélyebb rétegébe,
ne félj attól, amit ott látsz,
csak álmodj tovább mindenki
helyett, érezd, hogy már semmi
sem biztonságos ezután;
lásd a szemed mögött futó
vágyat, a többi úgyis visszahull oda,
ahonnan elraboltad;
a mélyföldön túl is van éjszaka,
amit csak te ismersz, Gudea.

 

2

 

Ezek már nem az ember istenei,
Lagas házaiból darabokat tép ki a szél,
és a neked emelt templom kövén
nem folyik le a víz, csak sötétlik,
mint egy mocsár;
már ősz van, ez mindenkit elkerget
önmagától, mint téged az emberek,
Gudea.

 

3

 

Számítottál valamikor, egy korban,
amit simára fújt egyetlen szárnycsapás,
fekete hollók nedves szemében az arcod;
a vágy erősebb a megbocsátás csonkjainál,
mindent, amit látsz, csak egy karcolás
az idő sima felületén, ezt még anyád mondta
egyszer, Gudea.

 

 a bánat magfúziója

 

reggel nyolckor a kádban
köréd görnyed a tériszony
amikor a csillagok összeroppannak
akkor izzanak a legfényesebben
az univerzum mozdulatlanságában
ez a fény talán örökre ott ragad
ezt olvastad gyerekként apád könyveiben
ma soha nem látott fénnyel ragyogsz

 

 

kutató

 

gyerekkoromban űrkutató
akartam lenni megigézett
az égitestek fényének remegése
most is figyelem néha ezt
a pislákolást mint egy érintés
nyomán a kihagyó lélegzetet
felnőve kutattam az űrt
apám szemében távoli szupernóvák
a robbanáshatáron idegenségükben
is ott volt valami szomorúan szép

 

 

szálkás

 

éjjelente a fülembe zúgó
hullámmorajra ébredek
bárcsak elmerülhetnék
a homlokod mögötti óceánban
megtanulhatnám gondolataid
mélyvízi halainak anatómiáját
ahelyett hogy szüntelen
csak szálkáid tépdesem
a bőröm alól

 

hasonmásítás

igyekezz a tél most nyár

 

ahogy eljöttem szűkebbek lettek a falak
egyre befelé dünnyögök
ilyesmik és semmi konkrét töredék
te milyen voltál mielőtt leperegtél
a vakolat szélén
mert én kevésbé
ragaszkodtam a foltokhoz
amikkel szkanderezel
kamionok mentén nőnek a fák miközben
kiszáradt szívkoszorúerem hangján szaladgálsz
Nem érted a nemet? Nem.
az vagyok aki már csak a nyomtatás következő
lapjára fér rá pazarlás
kérlek szerkessz át

a mögöttes pillanatok kíváncsiak
rád sokféle igazság létezik mint
a zenékre időkre hangokra adott válasz
ami annyira mindenkié mint
amennyire hibátlan

 

 

pótvigyor és száz illúzió

 

ámbár amondó lettem, hogy közöltem veled százfajta arcodnak produkcióját, ami borostásan hülyévé tett. elviszlek buliba, kocsmába, ellátlak jó tanácsokkal, te meg engem még jobbakkal; nem ajánlanám magam. régi szélessávú lelkemagyam már nem tud rákapcsolódni precíznek és különlegesnek hitt világod örökérvényére. ruháim szanaszét verik cuccaimat és félmeztelenül, félfürödve, félelemben, bezuhanok közéjük. valamiért kényelmesnek érzem, pedig rohadtul nyomja oldalam és belém is rúg az a feszült könyv, amiről nem gondoltam volna, hogy méregtelenít majd, mint egy híg kúra. csupán kettőt pislogtam el az utolsó part-élményemen, végül bedobtam jelünket messze a vízbe. erősen hajítottam és jól kivitelezve, ahogy azt iskolás koromban megpróbálták tanítani. emlékszel még te gyerekkori illúzió rám? ahogy az égen repült és téged rántott magával egy pillanatra mind eltűntetek és időarcok, kudarcok villantak fel előttem gyorsan szaturáló színekben. megvártam míg elmerülök, míg eltűnik a jel, míg elveszel, míg csöndesen elülnek a hullámok, azok a szemetek, akiket mi generáltunk. a vágy, a sóvárgás, a képzelet, a hazugság már valóban elfelejtette azt a pici embert, aki szemtől szembe voltam veled térvigyorba égetve. intenzív sérülésekből asszociálok a változatos kapcsolatokra, futásokra, kigombolásokra, hajakra, tépésekre és persze a hangokra, haragokra. utóbb azt hiszem, neked csak néhány betűterved volt selejtes, de fénye-színe fülembe ülve, tekeregve, öblösödött, rezonáltan simogatta kisgyermeki voltam valamelyik énekének hangjait. sokat beszélt hozzám egyre kevesebbet. felejt és felelevenít ő is, közben meg rohadtul felnőtté válik, pedig forradalmakat robbant ki ellene. koponyám belső falán csattognak, horzsolnak csatái döntőfordulatai. végeredményre és örökérvényre nem jutok, nem jutunk magamban, magammal egyik nevemmel se, bár mindegyik én volnék. százféle agyaménemet rettentően motiválja százfajta arcod produkciója. gyerekkori illúzióm eltorzulva vigyorog. idegnyugi és villanok.