ico impressum ico archiv  ico search ico user

 Támogatók: gyoremblema l  nka little

 

 

Villanókék vagy vérpiros

 

Agyversek, Szőrapa, világűr és rendszerváltás. Társadalmi és életkori kérdések. Most akkor a mai harmincasok a szerencsés szomatizálók? – Deres Kornéliával a X. Véneki Alkotótábor második napján Bende Tamás beszélgetett. Legújabb lapszámunkban a szerzői est szerkesztett, kiegészített leiratát olvashatják.

 

deres bende

 

Szőrapa című versesköteted 2011-ben jelent meg. A könyv rendkívül egységes, mind a témát (gyermekkor, apa, felnövés, alkoholizmus), mind a versekben felbukkanó motívumokat (pl.: üvegház, zöldek) illetően. A Bábhasadás (2017) teljesen más tematikát (agyi, idegrendszeri folyamatok, álom-ébrenlét elmosódott határai, a valóságérzékelés esetlegessége, közös múlt) dolgoz fel és más poétikát is működtet. Sikeresen elkerülted tehát az önismétlést. De a két könyv megjelenése között mégiscsak hat év telt el. Mennyire volt nehéz a témakeresés?

 

Hogy éppen miről írok, az nyilván az önismeret változásaival, elmélyülésével, felforgatásával együtt alakul át. Ezért a témakeresés részben mindig a saját magamra és történeteimre való rákérdezéssel függ össze. És emiatt nem is a téma a fő probléma, mert mi nem lehet téma itt? Inkább a nyelvtalálás érdekel, egy olyan nyelvnek a feltalálása, amelyik kellően autentikus módon képes tudósítani a bennem zajló kérdésekről, folyamatokról, észlelési kódokról, értelmezői állomásokról.

 

A Bábhasadás első ránézésre persze eklektikusabb, mint a Szőrapa, ahol az apához mint fogalmi, strukturális rendhez, illetve életszereplőhöz fűződő kisgyermeki, kamaszkori, fiatal felnőttkori nézőpontok megírása, és az ezen keresztül megképződő beszédmódok és figurák álltak a középpontban. A második verseskönyv szélesebb tapasztalatot mozgat: nem pusztán a szűkebb családi térhez, az otthonhoz kapcsolódó identitásképző meséket akarja lebontani, megforgatni, hanem a valóságba vetettség határterületeit, a közvetlenül nem, csakis a képzelet közvetítésével megtapasztalható tereket (űrbéli fészkeket, álomrakományokat, időhúrokat) nézi közelről. És ez a tekintet nem mindig megengedő, nem mindig kedves.

 

Az idő pedig relatív: a két verseskötet között tényleg eltelt hat év, viszont 2016-ban megjelent a Képkalapács című, majdnem 300 oldalas színházelméleti monográfiám, és 2018-ban az első mesekönyvem, az Emma és Elefánt is. Tehát csak a versek pihentek, az agy nem.

 

A Szőrapa verseire az élőbeszédszerűség jellemző, míg a Bábhasadásban meghatározóak a tudományos szakkifejezések, szerteágazóbb a kötet motívumrendszere és gyakori a képhalmozás. Milyen behatások alakították a poétikai megszólalásmód megváltozását? És mennyire volt tudatot ez a váltás?

 

Ahogy mondtam, a nyelvkeresés nálam sohasem előre kigondolt vagy kimódolt, hanem dinamikus kereszthatások alakítják: versek, prózák, természettudományos ismeretterjesztő cikkek, kultúratudományi és filozófiai dolgozatok, színházi előadások, filmsorozatok, életesemények, belakott terek, emberi kapcsolatok, újraalakuló életpozíciók, az önreflexió forráspontjai. A nyelv valamiképp mindig arra mutat vissza, hogy miként akarjuk, tudjuk megérteni, megérezni a körülöttünk lévő valóságszeleteket. Innen nézve a Bábhasadás a felfokozott belső képekre, és a desztillált időpillanatokra épült.

 

Az új kötet címe jó pár értelmezési tartományt megnyit. Egyfelől bejön a felhasadó báb képe, amiből aztán a rovar kikel, de a báb mint színházi eszköz felhasadására is asszociálhatunk, ami utalhat akár a kényszerű szerepekből való szabadulásra is. Mindez a felnövés, átalakulás szimbóluma is lehet.  Volt más címötleted is? Hogyan találtál rá erre, miért e mellett döntöttél végül?

 

Szeretem azokat a könyvcímeket, amelyek valami addig nem hallott fogalmat, képet idéznek meg. Igazából a köteteimnél ez így is működött: Szőrapa, Képkalapács, Bábhasadás. Legkreatívabb szótalálóm egyébként állandó szerkesztőm és alkotótársam, Pollágh Péter, akivel hosszú brain storming alkalmak során tobzódunk az ötletekben, amelyek közül aztán bőven lehet válogatni. Ezek a címek is abszolút hozzá kötődnek. A Bábhasadást azért gondolom elég pontosnak, s ilyen értelemben nem csak metaforikus, hanem talán metonimikus kapcsolatban is áll a kötet anyagával, mert képileg és nyelvileg is behozza azt a sötét időpillanatot, ahol maga a történés már biztosan elindult, nem megállítható, de az eredmény, a következő stáció még nem látszik. Ez egyszerre izgalmas, mert megidézi a várakozás tapasztalatát, és baljós, mert nem látni, hova is vezet mindez: mint egy kémiai kísérlet, ahol az összetevők már elkezdtek létrehozni valami új anyagot, de hogy ez az anyag villanókék vagy vérpiros, gyógyító vagy pusztító vegyület lesz-e, azt egyelőre titok fedi. A kissé sematikus felnövés helyett pedig inkább a tudatossági szint emelkedését hoznám ide, amikor az élettapasztalatok egyszerre képesek többféle formációban is megmutatkozni. És nyilván sok hazai irodalomtörténeti asszociációt is bemozgat ez a cím, mint például Gál Ferenc Újabb jelenetek a bábuk életéből című fontos könyvét.

 

Az idei, X. Véneki Alkotótábor témája a test és identitás. A könyvben számos helységnév szerepel (Rajna, Porz-Wahn, Avas, Szinva, Jugoszlávia, Dél, Afrika, Düsseldorf), szóval felmerül a környezet mint identitásképző tényező kérdésköre. Hogyan kapcsolódsz ezekhez a helyekhez?

 

szorapa

 

A Rajna, Düsseldorf és Porz-Wahn első hosszabb, hónapokra nyúló külföldi tapasztalatomhoz kötődik: 2013-ban a DAAD fiatal kutatói ösztöndíjával töltöttem időt Kölnben és környékén, ahol egy „Őrület Kastélya” nevű helyen volt a színházi archívum. Ez egy 14. században épült, majd lerombolása után a 18. században újraépített kastély, amit a második világháborút követően a tulajdonos arisztokrata család kölcsönadott a kölni egyetem számára, s ők a mai napig használhatják: olyan gesztus ez, ami a Keleti Blokkból nézve zavarba ejtően normális. Egyébként ott a Rajna mellett sétálva értettem meg, hogyan lehet egy közösségi teret demokratikusan alakítani: ezek a hatalmas zöld felületek az ott lakók számára lettek kitalálva és gondozva. A tekintet nem ütközött semmibe, volt kifutása. Ez az a lokális ökogondolkodás, ami hosszú távon kiutat mutathat. Scruton írt erről az idén magyarul is megjelent könyvében, a Zöld filozófiában, ahol a zöld és a konzervatív gondolkodás megegyezésre, sőt szövetségre jut.

Nyilván az Avas-hegy és a Szinva patak a szűkebben vett otthont, Miskolcot idézik meg, mint ahogy a Hidegsor vagy a Sötétkapu is: dúskálunk északkeleten a fantasy-ba illő helynevekben. Ez maradt meg egy elhanyagolt országrész számára, meg az alkoholizmus. Afrika pedig a saját családtörténeti vonal miatt vált fontossá, amikor a két világháború között apai ágról szinte mindenki elhagyta az országot, leszámítva az én nagyapámat. Nyugat- és Észak-Európába, Amerikába, Afrikába utaztak az én kalandozó vérrokonaim. Hosszú levelek és szürreális fotók örökítik meg például az afrikai életbe integrálódó felmenőt, ahogyan félmeztelen-meztelen bennszülöttekkel pózol. Ezek mind az én történeteim: a családtörténet, a várostörténet, annak valós és továbbgondolt babonái engem írnak tovább.

 

A Bábhasadás főként agyverseket tartalmaz. Lényegében a kötet két központi témája az agy működésének elbeszélhetősége és univerzum, a világűr objektumainak leírhatósága. Illetőleg gyakori az agyhoz és az űrhöz kapcsolódó motívumok együtt működtetése  („Bolygónyi szervből így válik színes / játékgolyó” – Gömbölyű nap; „Ott találtál meg, / a Földtől számított harmadik bolygón. Az időtlen / agyféltekén.” – Galaxis; „A jobbik agyban fehér törpök lebegnek: / kihűlt csillagtetemek.” – Fehér törp) Hogyan találtál rá erre a két témára és mi volt az összepárosítás alapja?

 

babhasadas

 

Azt mondják, az agy és a világűr kutatása az, amibe a legnagyobb pénzt fektetik jelen pillanatban. Cserébe ez az a két terület, amelyről még mindig nagyon keveset tudunk, és modelleken, teóriákon keresztül közelíthetünk csak hozzájuk. Tehát számomra egyértelműen a képzelet, a költészet terei ezek: egymásra rímelnek, a belső bolygó és a hideg galaxis. Szerintem egyáltalán nem meglepő, hogy sokakat megmozgat és inspirál ez a két téma, tudósokat és alkotókat egyaránt, hiszen a kortárs világértésünk jelentős hányada függ az itt folyó vizsgálatoktól.

Az agynál külön érdekes, hogy a téves működésen keresztül tudnak leginkább következtetni a normál funkciókra, tehát a tévképzetek, a demencia, az Alzheimer-kór is értünk dolgoznak. Groteszk vigasz. A versek egy része ezért az újfajta valóságokat teremtő agyműködéssel foglalkozott, ezek nyilván megint összefonódnak a személyes élményekkel, a nagyszülők vagy szülők leépülésének és elvesztésének tapasztalataival. Meg persze a tudattal, hogy jó eséllyel mindnyájunkra valami hasonló vár, ezért érdemes még időben lelazulni, és elengedni azt a hiedelmet, hogy egyetlen hiteles realitás létezik, hiszen a tudomány soha nem látott tempóban bizonyítja nekünk, hogy ez mennyire nincs így.

 

Hogyan kerül Dale Cooper és a kistanács versbe?

 

Régóta ott figyel Cooper ügynök, a belső jóság. Igazság szerint a Cooper-versek bizonyítják leginkább régi tézisemet, hogy a szövegek megteremtik a valóságot: bár még a legendás 3. évad előtt íródtak ezek a versek, de a kötetmegjelenés végül mégis összeért Cooper feltámadásával. És nyilván a Trónok harca is bekopogtat a könyvbe – ezzel a névvel: Deres, ez szinte elkerülhetetlen.

 

Mi a helyzet a bűvös harminccal? Amíg a Szőrapa beszélője az apa eltűnésével és a megmaradt, fel-felbukkanó emlékekkel próbálna valamit kezdeni, addig a Bábhasadás lírai énje mintha a saját végességével és elmúlásával szembesülne.

 

Talán csak 2-3 alapvető, meg- és felrázó életesemény az, amit mindig újra- és újraírunk. Amire mindig rá kell néznünk, ami alapvetően forgatja fel azt, hogy miként is gondolunk magunkra, milyen fénytörésben látjuk a tükörképet. A 30 misztikus ünnep volt nekem: mérföldkövekkel, mint a második verseskötet megjelenése és a JAK Líraműhely vezetése, időhurkokkal, mint hogy annyi egyetemi és doktori év után visszatértem az ELTE-re oktatóként is. Sőt, megírtam az első mesekönyvemet, és a JAK-ban is ekkor kezdtünk el rendszeresen beszélgetni arról, hogyan lehetne az irodalmi közösségeket mentálhigiénés, szakmaetikai párbeszédekbe is bevonni. Olyan események indultak ekkor el, amelyek azóta is hullámoznak, és felforgató, nagy erőket hoztak az életembe, idén például egy munkahelyváltást, ami új, izgalmas utakat hozott elém, minden nehézség ellenére vagy épp amiatt.

 

A 87-esek klubja szinte misztikumként jelenik meg a kötetben. Egy korábbi interjúdban úgy fogalmaztál, hogy „a Bábhasadás olvasható a húszas évek tetemre hívásaként” is. Mit értesz ez alatt pontosan?

 

Lehet, hogy minden évtized(ed) végén érdemes szigorúbban, vagy mondhatom úgy is: figyelmesebben ránézni magadra. Ott vagy-e, ahol a helyed van (van-e helyed ott, ahol vagy)? Mennyire jár automatizmusból az életed? Kik tűntek el mellőled? Cseh Tamás szólaltatja meg a két háborút megjárt öreget a Frontátvonulásban: „Fiamból idegbeteg lett, nem bírta a váltásokat, / és elnézem az unokámat, látom, hogy gyönge alak, / hogy lesznek ezek túlélők?” Elvileg a mostani harmincasok ezek az unokák, vagy dédek. De hogyan „éltek túl” a felmenőink? Mi volt ennek az ára? Mennyi alkohol, mennyi hallgatás, mennyi megtöretés és neurózis? A kérdés az, hogy felmérjük-e a múltunkat, és képesek vagyunk-e elszakadni a családokon keresztül átörökített berögződésekből? Mert az elhallgat(tat)ásból nem nőhet ki erős, felelős, felnőtt generáció.

 

A családi közegen és a felmenők történetén túl a társadalmi környezet is szükségképpen hatással van a személyiségre, meghatározza az ember identitását. Egyes verseidben fellelhető az erre a tágabb közegre való reflektálás is („Az országot idézőjelben hagyták, az igeidők közül csak a befejezett múltat ismerik el” - Huszonnyolc múlt (2015); „A retorikára épült birodalom undorít. (…) Mindenki ordít, mindenki fáj.” - Illesztő).  Az írástudó felelősségének megnyilvánulásai ezek a szövegrészek, vagy menthetetlenül beszivárgott a közélet az alkotásba?

 

Hiszek abban, hogy íróként felelősséged van a kritikai, reflektív gondolkodás fenntartásában, tehát a mindenkori társadalomkritika alapvetően részünk, jó esetben. De ez alatt nem egy-egy csoporteszmének való behódolást értek, ahol készen kapott, előre csomagolt, megrágott és megemésztett érvek és válaszok sorjáznak. Én az egyéni felelősséget és kreativitást hangsúlyoznám, nem valami alapvetően félreértett szolidaritást, ami nem a tiszteleten alapszik, hanem a behódoláson. Számomra a szolidaritás például nem az ideológiai igazodást jelenti, hanem sokkal inkább azt, hogy látom és (meg)értem egy-egy kolléga szociális helyzetét, élettörténetét, és hiszek abban, hogy az írók, kutatók, oktatók megérdemlik, hogy méltóbb helyzetbe kerülhessenek ebben az országban, s ne kelljen éhbért számolgatniuk, se fiatal, se idős korukban. Vannak olyan kérdések (pl. megélhetés és szakmaetika), amelyek össze is kell(ene), hogy fogják a szakmákat – de sokszor úgy tűnik, a részvéttelenség, a kijárt külön-utak még mindig erősebb minták, mint az egymásra ismerés.

2016-ban mutattak be egy nagyon fontos előadást a Trafóban, egy fiatal szerző-rendező, Kelemen Kristóf és öt színész alkotótársának a munkája: mintha hirtelen kicsapták volna az összes ablakot. Pályakezdő alkotókként saját történeteiken keresztül bizonyították azt, amit első kézből is megtapasztalhatunk a hazai közbeszéd virtuális és fizikai tereiben, a részvéttelenség otthonában, ahol az odafigyelés vagy szociális érzékenység egy-egy szakmán belül is zárójelbe kerül. Arról a közegről beszéltek, amelyik lustaságból, fáradtságból, nemtörődömségből lehetővé teszi a régen berögződött működésmódok továbbélését. Amit csakis egy(én)enként lehet meghaladni. Egy olyan rendszer felmutatása volt ez, ahol a társadalmi-szakmai hierarchia alsóbb fokain állókat vagy a kívülállókat (illetve, akiket annak hisznek, bélyegeznek) nem illeti meg ugyanaz a tiszteletteljes bánásmód, ugyanaz a hangnem, mint a hatalommal, tekintéllyel, elismeréssel bírókat.

 

Egy korábbi interjúdban azt is mondtad, hogy „minden propaganda ellenére sem történt meg a fejekben a rendszerváltás”. A rendszerváltás környékén született generációhoz tartozol, és a rendszerváltás valamiféle generációs élménynek is tekinthető. Vagy legalábbis egy közös kiinduló pontnak egy korosztály számára. Neked mit jelent a rendszerváltás?

 

A Kádár-rendszer, amivel társadalmi szinten soha nem kellett igazán szembesülnünk, szerintem pont a családi rendszereken keresztül átörökített pszichés struktúrákban él tovább. Emiatt tarthat gyakorlatilag örökké. Benne él azokban a mondatokban, mint „húzd meg magad”, „légy láthatatlan, akkor nem lesz baj”, „a főnöknek mindig igaza van”. Benne él abban, hogy sokan képtelenek megérteni, hogy mennyi fajta igazság létezik egyszerre, párhuzamosan (s ez közel sem a relativizmust jelenti!), és attól, hogy bizonyos családi-közösségi-szakmai minták foglyai vagyunk, még illene ezt be- és meglátni. Egyébként sokáig nem volt forró téma számomra a rendszerváltás, nincsenek utólagosan kialakított emlékeim, én csak annyit látok, hogy miután a politikai rendszer megváltozása nem járt együtt valamiféle társadalmi-pszichés-etikai megtisztulással, így kísértetként suhant el a teljes ország felett, sajnos. Mint egy virtuális vihar. Pár hónapot idén az Open Society Archives-ban kutattam az 1956-os forradalom emlékezetével kapcsolatban, és több, a ’80-as években készült Fekete Doboz dokumentumfilmben láttam, ahogyan jó páran tényleg megélhették, elhihették azt: itt valami méltó, felszabadító esemény készül, végre jótétemény adatik a meghurcolt magyar forradalom, és az azt követő megtorlás és kussolás után, amire a Kádár-rezsim épült. Egyik meghatározó epizód a közel 5 órás Csengey Dénes-interjú volt, aki döbbenetesen pontosan látta a fenyegető problémákat, amelyek nagy része azóta el is söpörte a valós változás lehetőségét.

Annál pusztítóbb most rálátni arra, hogy valójában nem történt semmi: nézd meg a közszereplőket, szinte változatlan összetétellel csúsztak át a „boldog” kilencvenes évekbe, és aztán a 21. századba. Tehát sokan, akik aktív résztvevői voltak az ún. rendszerváltás levezénylésének, már vélhetően akkor tudták: be vannak biztosítva, nem lesz itt nagy számonkérés, nagy szembenézés. Nem lesz meghasonlás. Nézd meg a reflexeket: a kis megúszásokat, a sunnyogást, a hallgatást. Itt valami el lett halasztva, és ebbe született bele az én generációm. A hősök meghaltak vagy felismerhetetlenné roncsolódtak (korrupció, alkohol, frusztráció). És a halasztás azóta is folyamatos. Azt mondják, a generációk valahogy úgy működnek, hogy az első megkapja a traumát, a második elfojt, a harmadik tünetel. Mi lennénk tehát a szerencsés szomatizálók? Szemérmesen elfedi ez a táradalom saját múltját, és közben reméli, hogy nem lógnak ki elüszkösödött részei, csak ugye a szag attól még ott marad. Tehát az én kérdésem sokkal inkább az, hogy ami el lett szalasztva, hazudva, halasztva a kilencvenes években, arra milyen az én válaszom, megoldási kísérletem, kreatív szabadulásom. Mert kell lennie ahhoz, hogy túléljünk, lehetőség szerint egészségesen.

 

BACON, FREUD ÉS A LONDONI ISKOLA FESTÉSZETE
2018. 10. 09. – 2019. 01. 13.
Nemzeti Galéria
1014 Budapest, Szent György tér 2.

 

Michael Andrews,Frank Auerbach, Francis Bacon, David Bomberg, William Coldstream, John Deakin, Lucian Freud, Alberto Giacometti, David Hockney, R. B. Kitaj, Leon Kossoff, Dorothy Mead, Paula Rego, Walter Richard Sickert, Stanley Spencer, F. N. Souza, Chaïm Soutine és Euan Uglow

 

„Kortárs érzékenységek” címmel a földszinten önálló szekciót kapott maiak – például a remek Jenny Saville, Celia Paul, Cecily Brown, Glenn Brown vagy Lynette Yiadom-Boakye (mind a “londoni iskola” lekötelezettjei)

 

francis bacon triptych august nineteenseventytwo

 

Abafáy-Deák Csillag

 

 

Húsbavágó

 

A Londoni Iskola elnevezés R. B. Kitaj esszéjéből származik, a londoni Hayward Galériában 1976-ban szervezett The Human Clay című kiállítás katalógusában olvasható. 

Miközben az iskolát very Britishnek, azaz nagyon britnek tartják, alkotóinak többsége bevándorló, így művészetük sokféle kulturális örökség egymásra hatásából és együttes érvényesüléséből jött létre. Egy maroknyi londoni székhelyű művész kifejezetten ellenállt az Egyesült Államokban és Európában meghatározó tiszta absztrakció, konceptuális és popművészet trendjeinek. A háború utáni művészek egy csoportja figurális stílusban (figurális innovációval) alkotók tagjai közé tartoztak Michael Andrews, Frank Auerbach, Francis Bacon, Lucian Freud, David Hockney, Howard Hodgkin, Kitaj és Leon Kossoff. Érdekes tény, hogy mindegyik művész igyekezett elutasítani a rájuk általánosan alkalmazott címkét: School of London. Festészetük a második világháború utáni figuratív festészet újraértelmezése, új utak, magányos emberi alakok, embercsoportok, városi környezet, ahol tükröződik a háború hatása. A csoport legtöbb tagja jó barát, egymást is festették, Bacon-Freud, Freud-Bacon, stb, az 1950-es évek elejétől a Colony Bárban húsz éven keresztül rendszeresen találkoztak.

Mi köti össze ezeket a festőket? A tér, hogy Londonban alkothattak, londonivá váltak, vagy épp ellenkezőleg: hogy sohasem lettek londoniak? Közel kilencven évet fog át a kiállítás, sokszor zavarba jövünk, milyen okból került az alkotó és műve ide? Mi is az a Londoni Iskola? Látni a viktoriánus szellemet, vagyis azt az életmódot, hogy mindent lehet, csak ne látszódjon, ne lepleződjön le, hogy mit is teszünk, gondolunk valójában. Nyitottság és kétarcúság. Az érzékiség magas fokával. Az élet nyers és tényszerű ábrázolását látjuk.

Ez a kiállítás kényelmetlen és nyomasztó, bárkit letaglóz. Ötórai teával vagy anélkül is. Visszafogott érzelmeket és hidegvért kívánó helyzeteket látunk. Nincs lekerekítve, legömbölyítve, lecsiszolva, legyalulva semmi. Gyönyörű nőket látunk, de mindegyiknek van valami hibája, túl sovány, túl kövér, túl magas, túl alacsony. Szépség sehol, semmi sem ideális rajtuk, bennük. Minden szabálytalan. A szépség szabálytalan voltát élhetjük a képek láttán. Nem akarnak sem égi, sem földi szabályoknak megfelelni, ha mégis, saját maguk szabályait keresik és tartják be. Visszafogottan, hidegvérrel, elegánsan.

 

lucian freud girl with a white dog

 

Ez a kiállítás a rögeszmékről is szól; az undorról és a moralitásról, a zsigeri ellenérzésekről, a gyűlöletről. A kiállítás szól a hírnévről, a híressé válásról is. A sikerről. Nem utólag, nem haláluk után váltak sikeressé, hanem életükben. Élet és művészet kapcsolatát látjuk, a felemelkedést, a csúcsra járatást. A szenvedélyt, legyen bármi is a tárgya, célja, eszköze. Lazán kapcsolódnak egymáshoz a művek és művészek. 1906 és 2003 között nagy az időtáv. Érteni kellene Nagy-Britaniát, benne Londont. A brit birodalmat és szellemét. A II. világháború előttről indul egy új festészeti szemlélet, áramlat, majd a háború után válik valamivé, londonivá. A szellemi háttér és művészeti élethelyzet a fontos. Holott a művek önmagukért beszélnek, a hozzájuk fűzött kommentárok a megértést és befogadást segítik, a kontextusba helyezést. Hogy képben legyünk. Hogy londonivá (very british-sé) váljunk egy pillanatra. Ha álszentek vagyunk, egy pillanatra veszítsük el álszentségünket. Ha nem viseljük el a másságot, egy pillanatra mi magunk legyünk mássá, akit kivet magából a társadalom. Kivetetté válunk. Miközben talán nem is olvastuk Oscar Wilde Teleny című, homoszexualitással foglalkozó regényét.

 

lucian freud reflection

 

A diaszpóra sikerét látjuk és a folytonos helykeresést. Amerikában Pollock képviseli a festészet egyik lehetséges irányát és útját. A Londoni Iskola a reneszánsz figurativitását (az emberi alakba vetett hitet) gondolja újra. Lucian Freud képei húsbavágók, magáról a húsról szólnak, az emberi testről: Azt akarom, hogy a festék úgy működjön, mint a hús. Látjuk a ráncokat, a hurkákat. Eszménytelenít, a test romlásában az idő könyörtelensége jelenik meg. Az olajfesték eleve organikus anyag; felvitele nagyrészt többrétegű, törlés, lekaparás és a rétegek sokszorozása, a folyamat időbeli rögzítésén keresztül az alkotófolyamat része, így anyagszerű felületek jönnek létre. Bacon is bizonytalan, milyen is az emberi test. Amorf, változó kiterjedéssel. Miként a reneszánsz festők számára, Bacon és társai számára is fontos az ábrázolt alak személyisége, a megfigyelés útján szerzett apró részletek megjelenítése. Kossoff a tájképet gondolja újra az Építési telek a Szent Pállal (1957) és az Építési telek a Victoria Streeten (1961) című műveiben. Kontúrokat látunk, egymásba mosódó földszíneket. A vastagon felvitt festékrétegek láttán úgy érezzük, magunk is ott vagyunk a sárban, az eső áztatta munkaterületen.

 

leon kossoff building site victoria street

 

Szabad diskurzus jegyében alkotnak, figyelnek a másik munkájára, sőt egymást is megfestik. A kiállítás a sokoldalúságot hangsúlyozza, hogy szabadon választhatsz, szabadon azonosulhatsz a magadétól eltérő kultúrával is. Pluralizmus van és változatosság, amelybe belefér a fanatizmus és a feltétlen azonosulás is. A világ, a tapasztalt jelenség megközelítése, értelmezése mindegyik festő esetében más és más. Ez adja művészetük különösségét, egyediségét, miközben építenek a hagyományra, befogadók és újrateremtők. Nekem a művészet a porhüvelyről szól, írja W. H Auden Letter to Lord Byron című versében, ahonnan R. B. Kitaj is kölcsönözte kiállításának címét: The Human Clay. Mennyire mellbevágó a magyar porhüvely kifejezés, összetett szó, benne van az egész életünk, ahonnan megszülettünk, de egyben porrá válásunk, sebezhetőségünk is.

 

kitaj az eskuvo

 

Nem eszményítik, istenítik az embert, legyen az nő vagy férfi. A hétköznapiságot állítják műveik középpontjába, amelyet áthat a közvetlenség érzete, pillanata és a realizmus szelleme. Egyszerű londoni lakásokba tekinthetünk be, ahol a meztelen női test látványa mindennapos jelenség, mégha úgy is érezhetjük Sickert voyerisztikus képei láttán, hogy kukkolunk valakit. Aktjai tudatosságot és magabiztosságot sugároznak, önálló személyiségek, akik képesek megvédeni saját magukat, és passzivitásuk csak látszólagos. Az érzékiség és szenzibilitás jeleként a portrék alakjaira a kontaktus és kommunikáció valamelyik állapota jellemző. Nem elzárkóznak a világtól, a másik embertől, hanem a másik fél felé fordulnak, kitárulkoznak. Barátok, szerelmek, ismerősök jelennek meg a festményeken, az ismertség, a közelség mélyebb emberi ismeretet, megfigyelést tesz lehetővé.

A táj- és városképet is megújítják. Soutine, Bomberg, Auerbach, Kossoff belső élményeit rögzíti a képen, a tapasztalatot, a tér adott állapotát, amely titkokat rejt, változó és mozgalmas képet mutat. Mintha átjárnánk az adott térben, bent is vagyunk, kint is vagyunk. Hol felülről látjuk az eseményeket, távolról, hol meg nem. Az ecsetvonások, a festégrétegek a változást, a mozgalmasságot érzékeltetik, mintegy bevonják a kép terébe a néző tekintetét, aki ezáltal maga is részesévé válik a képi eseménynek, látványnak. Souza rendszerint fotók alapján dolgozott, gyakran több helyszín fotóit olvasztotta egy eseménybe, látványba.

Bacon is reprodukciók sokaságából, újságokból, festményekről, szobrokról, filmjelenetekről készült fotók alapján dolgozott, ezeket egységes képpé alakította, sűrítette, ezzel a mozgás illúzióját is megteremtve. Későbbi munkáiban olyan testmozdulatokat látunk, melyeket egyszerre a valóságban nem észlelhetünk, szinte mozgóképpé alakul a festmény, mintha a szereplők nem férnének a bőrükben (Triptichon, 1974–1977). Bacon gyakran hangoztatta, hogy képeivel szinte erőszakot követ el az idegrendszeren, azonnali hatást fejtve ki. Gyakran visszatér klasszikus irodalmi motívumokhoz, múlt a művészetéhez, Egy keresztre feszítés részlete, 1950, Három alak és portré, 1975, Tanulmány Velázquez után, 1950.

 

bacon tanulmany velazquez

 

Érdekes párhuzamokat fedezhetünk fel egyes képek és alkotók között, ahol a különbségek teszik még izgalmasabbá a hasonló témájú műveket. Pl. Bacon Portré tanulmány, 1953 magányos férfialakja kék öltönyben, fehér ingben, nyakkendővel, alakja az elmosódás és felbomlás folyamatában, arcvonásai szétfolynak, hátát vasrácsnak támasztja, ami lehet egy vaságy, de ez inkább a bezártságot szimbolizálja, teste megcsonkítva, lábfeje sincs, nem mozdulhat, szája nyitva, beszél, kiált, vagy akár sikít, míg Souza Sebastian úr, 1955 című festményén az alak szintén sötét öltönyben, fehér ingben ábrázolt, nyílvesszők támadásának kitéve, alakja dermedt, a szemek az arca tetején kétfelé néznek, ami inkább az állatvilágban fordul elő. Éberen védekezik, elviseli a támadásokat, a feszültség a fájdalom elutasításából érzékelhető, az öltöny a migráns férfiak asszimilációjára utalhat. Bacon alakjával ellentétben nem próbál kommunikálni, nem mer kiáltani. Más nyelven beszélnek? A Szent Sebestyén motívum újraértelmezése is ez a kép.

Souza Keresztre feszítés, 1959 festményén fekete férfi Krisztus, maszkszerű arcán a szenvedés kínja vagy a halál üressége látható. Növények, tollak, tövisek, halpikkelyek, látszólag arcához tapadnak, onnan nőnek ki. Átmenet az emberi és nem emberi között, de a természethez való szerves kötődést is megjeleníti. A gyarmatosításra és fajgyűlöletre is utalnak a végtagjait átszúró nyílvesszők. Bacon Egy keresztre feszítés részlete, 1950 című képén fekete kereszt fölött egy kiméra, kutyaszerű, félig ember, félig madár, világi és túlvilág közötti harc, kiméra éppen vereséget szenved, de látszólag mindkét alakot elnyeli a tátongó keresztforma, a felfeszített felkiált kínjában. A cím sokatmondó: egy keresztre feszítés és annak is csak egy részlete, a mindenkori és mindennapi keresztre feszítések, amelyeknek, legjobb esetben, csak kis részletét láthatjuk, ha egyáltalán. Souza Fekete akt, 1961 és Miss Universe 1999 AD, 1958 bőre hamuszürke, a nukleáris háború hamuja, a szépségversenyek mesterkélt mosolya átfordítva, túlélő, csontvázszerű, állandósult vigyor. Nőalakjai gyakran a fenyegetés, szexualitás, a végső pusztulás szimbólumai, egyszerre a szeretet és gyűlölet aktusa, az undor és vágyakozás közötti őrlődés.

 

souz crucifiction

 

Francis Bacon Reclining Woman, 1961 című festménye melletti tájékoztató szövegből kiderül, hogy a festő eltüntette figurája nemi szerveit, a kép címe női akt, miközben a valóságban egy férfi aktot alkotott. Nem változtatott a címen, és aki ezt nem tudja, egészen másként tekint(het) a képre A festészeti kiállítás kultúrtörténeti kiállítás is, látlelet egy korról, amelyben ezek a művek születtek. A férfiszerelem a görög korban nem számított bűnnek, elítélt dolognak, csak a keresztény kultúrában lett az. Megvetendő. Olyan műveket és művészeket látunk, akik dacoltak korszakukkal, a társadalmi elvárásokkal, és vállalták saját identitásukat. A művészi és az emberi szabadság szellemében.

 

francis bacon reclining woman

 

A háború tébolya és őrültsége is jelen van, a távolságtartás, az újjáépítés (Frank Auerbach Oxford Street-i építkezés, 1959–1960), a birodalom elvesztése, és kolóniák jelene, hatása. Bevándorolt művészek. Milyen kulturális üzenetet közvetít Bacon és társai? A sokféle identitást, amit olyan nehezen fogadunk el.

 

frank auerbach oxford streeti epitkezes

 

A Londoni Iskola festői deviánsok? Deviánsok, mertek nem absztraktak lenni a West Enden. Látásmódjuk köti össze őket, a figura, a test fontossága, a figura és a test konvenciók nélküli beillesztése a kompozícióba. Az ember halandóságának kendőzetlen megmutatása. Viszolygunk vagy viszolyoghatunk a látványon, ami elénk tárul a festmények láttán? A reneszánsz ember eszményképének nem megtagadását, csak újra gondolásáról van szó. Dekameroni hévvel és alázattal. Lázadás ez a hagyománnyal szemben? Lázadás, mert nem a naturalizmus nyelvén szólnak, miközben a test számos meghökkentő, démoni formáját, kinézetét látjuk, premier plánban. Hogy a néző önmagára ismerhet a képek láttán, saját gyarlóságára, titkolt és nem titkolt vágyaira? Szembesítés is ez a kiállítás. Korábbi nézetekkel, felfogásokkal. Szembesítés olyan közkincsekkel, amiket szemtől szembe csak kevesen láttak, láthattak. A testbe zárt magánnyal, vággyal és az idővel, az idő múlásával. A reklámok ma hamisképet küldenek a nézők felé. Idealizálják a testet, annak szépségét és harmóniáját. A Londoni Iskola mai követőit is láthatjuk. A figuratív festészet él. Tovább él.

 

 

Kölüs Lajos

 

 

Szokjunk lassan össze a valósággal

Örök igazság, hogy amiről nem tudunk, az még lehet, hogy létezik

 

A filozófus Francis Bacont az empirikus elv vezette, miként is kutatható és lelhető fel az igazság, az embereket vissza akarta vezetni a tényekhez, a tények sorozatához és rendjéhez, úgy, hogy közben szabaduljanak meg egy időre a fogalmaktól, és szokjanak lassan össze a valósággal. Mintha a Londoni Iskola festői is vissza akarnák szoktatni a nézőt a valósághoz, legyen bármilyen is az a valóság. Szemléletük, perspektívájuk szokatlan, de mégis a mindennapok realitásában gyökeredzik. A vastagon felhordott festékcsomókból is kitűnik az arc, vonásaival együtt (Frank Auerbach E. O. W. portréja I., 1960). A felülnézetből szemlélt építési táj, raktárépület is geometriai alkotás (David Bomberg Bomb Store, 1942). Szándékosan torzítanak, rövidítenek, modell után festve is belső látásukra hagyatkoznak, ám nem mondanak le a realitás közelségéről, hatásáról (Francis Bacon Önarckép, fotó Mike Clarke, AFP). Mérnöki precizitással építik fel az egész képet, annak részleteit (Lucian Freud Girl with a White Dog, 1950–1951). Évekig munkálkodnak egy-egy alkotáson, mire úgy érzik, befejezett a mű. Nem Rembrandtot követik, portréik elnagyoltnak hatnak, nem fény és árnyék egymásra gyakorolt hatására építenek, hanem a színekre, a tónusokra, az érzelemmentességre, a távolságtartásra (Euan Uglow Woman with White Skirt, 1953). Görbe tükör a festői világuk, mintha egy vidámpark tükörtermében járnánk, vagy Dali Elfolyt idő világában.

 

david bomberg bomb store

 

A festő Francis Bacon számára a festő feladata a láthatatlan erők láthatóvá tétele. A Londoni Iskola festői láthatóvá teszik azt, ami eddig rejtve volt előttünk, felfedik a valóságot, amit ugyan láttunk, de nem tulajdonítottunk neki jelentőséget, de egyúttal meg is szüntetik az általunk ismert valóságot. Valami elmosódott lesz, valami megváltozik, deformálódik, valami köztes alakot vesz fel (Francis Bacon Három alak és portré, 1975). Az átmenetiség a valóság új formájaként jelenik meg festményeiken. Valamin egyszerre vagyunk túl és egyszerre vagyunk innen. Valami egyszerre evilági és egyszerre túlvilági (Lucian Freud Festő és modell, 1986–1987). Valami testté válik, valami elveszti a test jellegét, formáját (Francis Bacon Portrait of Isabel Rawsthorne, 1966). Se ilyen, se olyan. A határozottság illúzióját vetik el, a véglegességét (Auerbach St Pancras Steps, Station, 1978–1979). Átmenetek vannak, szellemalakok, mintha szemünk előtt születne, formálódna, bomlana, folyna el a test (Leon Kossoff Children's Swimming Pool, Autumn Afternoon, 1971). Fáziskéséssel, fázisonként. Az új látásmóddal festett képek a befogadó addigi látásmódját is változásra kényszerítik, ösztönzik.

 

francis bacon three figures and portrait

 

Az emberi test a középpont. A test impozáns megjelenítése. A test mint tájkép. A test mint portré. Kitárulkozás ez, ha sok ember visszatetszését is kiváltja. Mert meghökkentő, nem nudista strandon vagyunk, és nem is egy bordélyházban, mint Toulouse-Lautrec idejében (Lucian Freud David és Eli, 2003–2004).

 

lucian freud david s eli

 

Szoktatjuk szemünket a képekhez, ahogy József Attila írta: "Szoktatom szívemet a csendhez. / Nem oly nehéz – / idesereglik, ami tovatűnt, / a fej lehajlik és lecsüng / a kéz." (Óda). Mintha Bacon és Freud és a többiek is azt a szlogent hangoztatnák: Örömet a férfiaknak is. Örömet a gyarló testnek. Arra példák, hogy az esztétikai szempontok összeilleszthetők az erkölcsi normákkal, egymástól nem elválaszthatók, ha mégis megpróbáljuk, maga a mű vagy az alkotó sínyli meg, és az igazság, ellentétébe fordul. A képeken nem érezni a művész félelmét, így nem szabad festeni, az adott témát így nem lehet megközelíteni, mert a közönség ítéletével találja szembe magát (Souza Black Nude, 1961). A kiállítás a művészi szabadságról szól, a festés szabadságáról, a megszólalás szabadságáról (Souza Crucifixion, 1959). A véleménynyilvánítás szabadsága ez, cenzúra nélküli. A művészi szabadság civilizációnk egyik legnagyobb vívmánya és értéke. (Koltay András: A művészet szabadsága: a nem létező alapjog. Nr. 2016/4.)

 

Nyitott világba tekinthetünk be a művek által, széles a horizont, a választék. Multikulturális világ ez, befogadó (Dorothy Mead Fekvő akt, 1954 körül, Coldstream Ülő akt, 1973–1974). Ki az őrült, a deviáns, a feminin, kit jellemez a hipochondria? Groteszk világot és figurákat látunk, még akkor is, amikor a háborúról van szó. Egy nagykabátban eltűnik a személy, üressé válik, a hiányt látjuk, a nem létezőt, az ideát, amit sohasem fogunk elérni, megvalósítani. Skizofrén helyzeteket látunk, mint a való életben. Ő a sebekből, a sebek által függ a világban: a sebei, a fájdalma kapcsolják Őt a világhoz – olvashatjuk Adam Foulds Eleven útvesztő (fordította Bényei Tamás, Gondolat, 2016) című könyvében.

 

dorothy mead fekvo akt

 

Az emberi test a maga pőreségében, mindenféle idealizálás nélkül jelenik meg az alkotásokban (Lucian Freud Mezítelen portré, 1972–1973). Hogy ez kíméletlenség lenne, nem hiszem. Az idő és a test, a lélek, a jellem szoros kapcsolatára mutatnak rá, az öregedésre, az elmúlásra, mindenféle szépségideál nélkül (Francis Bacon Önarckép, fotó: Mike Clarke, AFP). Nem a reklám- és a szépségipar képviselői. Mi ebben a szép, az izgalmas, a megragadó? Mi ebben a szörnyűséges, a taszító? A szembenézés, az önirónia, a kitárulkozás, az igazi belső felfedése, a védtelenség, a kitettség magánya (Michael Andrews Melanie and Me Swimming, 1978–1979). Mintha Giovanni Boccaccio támadna fel – festőként. Itt nincs nőgyűlölet, szeretet van, irónia és nézővel szembeni gonoszkodás (gúny és szatíra), ki fogja bírni a látványt, amihez nem igen szokott hozzá a szeme, a lelki szeme sem (Francis Bacon Tanulmány Velázquez X. Ince pápa-portréjához sorozatának egyik darabja).

 

Ezek az alkotók a mindennapi emberek felé fordulnak, így lesz egy bombaraktár is emberi kérdés és emlék, a háború emléke. Egy építkezés látványa izgalmas helyzet és mélység, a rombolás építő erejével. Az élet eseményei, a hétköznapok esetei jelennek meg a képeken (Leon Kossoff Building Site, Victoria Street, 1961). Távol áll tőlük a misztika, a látvány valósága és valóság látványa, szkepszise izgatja őket (Bomberg London este, 1944, Uglow Still Life with Delft Jar, 1959). A komikum kifinomult és vaskos eszközével egyaránt élnek a lázadók? Minden bizonnyal, a közízléssel szembe mennek, sőt normaszegők, ragaszkodnak a tényekhez, elénk tárják azt a világot, melyben élnek és élünk (Lucian Freud Festő és modell, 1986–1987).

Hitelességre törekszenek, látásmódjuk szokatlan, mert úgy látnak rá az eseményekre, a testre, a fizikai valóságra és benne az emberi magatartásra, amely révén kiragadja a nézőt a mindennapok monoton világából, a kép középpontjába helyezi, mintha maga lenne az alkotó (Frank Auerbach E. O. W. portréja I., Dorothy Mead Fekvő akt, 1954 körül). Nem ítélkeznek, amit látunk általuk, jó-e, helyes-e, megvetendő-e vagy sem (R. B. Kitaj Cecil Court, London W. C. 2. (The Refugees), 1983–1984). Élő és életszerűek, akkor is, ha gomolyog és elmosódott a kép, a figura, már-már szürreális. A hétköznapi emberek, illetve a művészek mindennapi életét állítják a figyelem középpontjába (David Hockney Tea Painting in an Illusionistic Style, 1961).

 

uglow woman with white skirt

 

A tér és idő középpontja az emberi test, a halandóság, az esendőség (Lucian Freud Mezítelen portré, 1972–1973, Euan Uglow Zagi, 1981–1982). A pokol nem vallási értelemben jelenik meg, hanem az emberi élet mindennapjainak pokla, a küzdelem, a változás szakadatlanságának pokla, üressége, az elmúlás könyörtelensége, és a szépség iránti igény beteljesületlensége, a be nem teljesülés hiányt fakasztó feszültsége (Lucian Freud Girl with a White Dog ,1950). Nincs pátosz ezeken a képeken (Lucian Freud Boy Smoking, 1950–1951, Coldstream Ülő akt, 1973–1974). Souza igaz fölemeli figuráit, szenvedéseit, de nem hagy kétséget az iránt, hogy emberi küzdelmet ábrázol, veszteséggel, hiánnyal, végzettel (F. N. Souza Two Saints in a Landscape, 1961).

 

euan uglow zagi

 

Az európai identitás a diskurzuson, a vitán, a reflexión alapul. Mindent meg lehet kérdőjelezni. Az értelmezés nyitott, sohasem lehet végleges. Az értelmezések különböznek egymástól, de nincs köztük hierarchia, nincs alá- és fölérendeltség. A kulturális változás szakadatlan, megszakítható, időnként diszkontinuitás tapasztalható, szükségszerűen vagy ok nélkül, mindegy, mert a változásnak nincs kitüntetett iránya. A szabad képzelőerő (a szabadság és az emancipáció) előtt minden út nyitott. És minden ajtó. Minden műterem.

 

lucian freud leigh bowery

 

A szépség szörnyetege – mondta Susan Sontag Leni Riefensahlról. Bacon, Lucian Freud és számos társa is a szépség szörnyetege lenne? Az ösztön és a tudat legmélyebb bugyraiba szállva az emberben nem a náci propaganda által idealizált klasszikus harci készséget, formát, testet, mozdulatot keresték és találták meg, hanem az ember félelmetes, kétségbeesett és védtelen, kiszolgáltatott lényét. A meztelenségben nem a szexualitásra helyezték a hangsúlyt, hanem arra pillanatra, amikor az ember otthonában van, egyedül vagy társával. Intim világ, és emberi. Ha olykor zavarba ejtő és nyugtalanító is, mert a művek csontig hatolnak. Aki látta a kiállítást, egy lépéssel közelebb kerül(het) a valósághoz és önmagához.

Araszoló tömeg, mosdóban dekkoló tinilányok, elmélyülten olvasó és társalgó ember-szigetek, QR-kódok a sorok közé rejtve: a Győri Könyvszalon jellemző elemei 2018-ban, október 16-18. között. A sokféle esemény között nem könnyű eligazodni annak, aki nem rendelkezik többéves rutinnal. Számomra az idei az első alkalom, hogy ennek szentelhetem a hétvégémet.

images

 

Amikor megnyitom a konyvszalon_2018.pdf-et, minden szisztéma nélkül mérem fel a változatos programkínálat adta lehetőségeket, és a tudósítás ötlete is távoli. Mire a programfüzet végére érek, világossá válik, le kell mondanom arról, hogy mindenhol ott legyek. A Könyvszalon Alkotói Díját Buda Ferencnek adja át dr. Somogyi Tivadar. Figyelemre méltónak ígérkezik az évről évre megrendezett Kortársasjáték verseny, vagy Szalay Gyula nagy érdeklődésre számot tartó, Győr – A nyugat kapuja címmel megjelent történelmi témájú kötetének ismertetése - hogy csak néhány dolgot említsek, amiről biztosan lemaradok.

 m kacsor zoltan konyvszalon 17 terman timea

 

M. Kácsor Zoltán Sárkánytörvény című mesekönyvének bemutatója (fotó: Terman Tímea

 

Mesekönyv-bemutatóval indítom a sort pénteken, ami jó felvezetésnek bizonyul. M. Kácsor Zoltán meseíró, költő, muzeológus Zabaszauruszok című sorozatának második részét, a Sárkánytörvényt prezentálja, nem függetlenül az elsőtől, melynek címe Utazás Dínómdánomba. Amikor a függönyt félrehúzva a Pódiumszínpad nézőterére lépek, még csak néhány felnőtt ücsörög ott megszeppenve. Perceken belül azonban zsibongó gyereksereg tölti meg a termet, így jobbnak látom a hátsó sorok valamelyikében helyet foglalni. Szerencsére a szerző is megérkezik, és könnyedén rabul ejti kicsik és nagyok figyelmét, hogy kalandos utazásra hívjon Rilex, Barmol és Kunyi kacagtató világába. A kisdiákok pedig serényen jelentkeznek, rajzolnak és gondolkodnak. Később sikerül elrabolnom a Szaurusz-szigetek atyját egy menüre a Menza étterembe. A hatalmas adag kifog rajtam, már Zoli is csak becsületből birkózik az utolsó falatokkal. 

 

simon marton konyvszalon

 Simon Mártonnal dr. Horváth Sándor Domonkos beszélgetett (fotó: Hatvaniné Ragány Klára)

 

“Kiderült, hogy a kislány, aki tegnap nagyon sírt miattam, szereti a hagymás vért.”Simon Márton bevallja, hogy részben trollkodás volt a szándéka Remény című versével. Ez az első, amely elhangzik délután kettő körül a Kisfaludy Terem színpadán. A Dr. Kovács Pál Könyvtár vezetője, dr. Horváth Sándor Domonkos zavarba ejtő kérdésekkel bombázza a népszerű költőt és slammert, akire Rókák esküvője című verseskötetének bemutatóján legnagyobb számban a tizenéves korosztály csillogó szemű képviselői kíváncsiak.  A nevetés konstans. Az igazgató elszántan dicséri a szerző eredeti költői hangját, aki pedig készséggel mesél műveinek keletkezési körülményeiről – a Polaroidok ötletének születésekor például Angliában pincérkedett –, és arról, hogy tulajdonképpen véletlenek sorozatának köszönhető minden azzal bezárólag, hogy éppen itt ül közöttünk. A beszélgetést átszövi a kérdés: miként jutott el az első, az elsőtől a második, majd a harmadik kötetig, az ezek között eltelt időben milyen változások lenyomatának feleltethető meg a versnyelv alakulása. Felolvasást is hallhatunk még a közönség kívánságai alapján, mindenki elégedettnek tűnik. A dedikálást még megvárom, de azután sietek az AmbroBook és a FISZ közös standjához, hogy beugorjak, amíg Szalai Zsolt a Magyar Ispitában megnyitja Géczi János Roncsolt plakátok - dekollázsok című, december 31-ig megtekinthető kiállítását. Végül elrohanok egy szülinapi koccintásra, és elhatározom, hogy másnap is felkelek időben.

  

geczi janos csanyi vilmos konyvszalon2Csányi Vilmos, Géczi János és Szalai Zsolt az Őszi kék című kötet bemutatóján (fotó: Hatvaniné Ragány Klára)

 

Nem sikerül. Szombaton Géczi János és Csányi Vilmos Őszi kék című könyvének bemutatóján kezdek egykor a Kisfaludy Teremben, Szalai Zsolt moderál. Az író és az etológus professzor között működő dinamika önmagában ízelítőt ad a kettejük beszélgetéseit feldolgozó olvasmányból, ezen felül leginkább a keletkezés körülményeibe nyerhetünk bepillantást, a meghitt, családi szinten is jelenlévő barátságba és egymás pimaszkodó ugratásába egyaránt. Az itt kibontakozó diskurzus vezérfonala is inkább ez, nem a fejezetek sorrendje, vagy az egyes témák egymásba fonódásának rendszere. Hangsúlyosan rajzolódik ki annak problematikája, hogy mennyi impulzust, szellemi táplálékot vagyunk képesek érdemben befogadni adott idő alatt. Jellemzően túl sokat próbálunk az időnkbe szuszakolni, figyelmen kívül hagyva limitált kapacitásunkat. Ha be akarjuk járni a világot, mindenhol végignézni az összes múzeum összes termét, végül semmire nem fogunk emlékezni - arra a kevésre sem, ami önmagában maradandó tapasztalat lehetett volna. A kérdés gyökeret ereszt a fejekben, innentől kezdve ezen szűrődik át minden történés. A kijáratnál merül fel először a tudósítás gondolata. Kézenfekvőnek tűnik, hogy jegyzetelni kezdjek. Saját korlátaim távoli, de nagyon is valós tényezőként sejlenek fel. A háromkor kezdődő Nádas Péter-féle nagyszínpados – Világló részletek című memoárjához kapcsolódó – programot fájó szívvel elcserélem egy szusszanásnyi ebédszünetre. Újra a Menza étteremben kötünk ki. A kávét már a Bohémban isszuk, mert ott lehet cigizni.

Horváth Veronika és Szalai Zsolti a délután levezetendő beszélgetéseikre készülnek, Sebestyén Ádámmal és Schneider Évivel pedig elindulunk, hogy beleszagoljunk az új könyvek illatába. Kitárgyaljuk, ki milyen kiforrott módszerrel veszi elejét, hogy az összes pénzét elszórja néhány óra leforgása alatt. Vér G. Mirtill például csak meghatározott összeget hoz magával, hogy aztán hazaszaladjon pénzért, és nemsokára egy táskányi könyvvel jelenjen meg újra. Én kölcsönmegállapodásokat kötök: ha elolvastuk, cserélünk. Így landol a táskámban bűntudat nélkül az Őszi kék, és így figyelem ki később, kitől fogom elkérni Novák Zsüliet Disznó vallomások című novelláskötetét. A Magyar Napló standjánál összefutunk Király Farkassal, aki egy hatalmas perecet majszol. Nemsokára eltűnik, de mire visszatérünk az AmbroBook-standhoz, hogy ötre átérjünk a következő helyszínre, kisebb csapat gyűlik össze, Szkárosi Endre is befut gurulós bőröndjével, és Véletlenül nem jártam itt című válogatáskötete is. Még gyorsan beszerzem. Farkas továbbra is a pereccel küzd.

 

szkarosi endre konyvszalon

Szkárosi Endrét Szalai Zsolt kérdezte a Véletlenül nem jártam itt című kötet bemutatóján (fotó: Terman Tímea)

 

A színház és a könyvtár atmoszférája között hatalmas a kontraszt. A permanens nyüzsgésből hirtelen kiszakadunk, és egy csendesebb, a gyümölcsöző gondolatoknak talán még inkább teret adó miliőbe kerülünk. Tíz perc sem kell, hogy miután Szkárosi Endre és Szalai Zsolti elfoglalta helyét az asztalnál, teljesen belakottá váljon a régi-új közeg. Endre szerint a versek hagyományos módon történő felolvasása szűkíti az értelmezési lehetőségeket, hiszen a mű egy szükségképpen egyéni olvasaton keresztül jut el a hallgatósághoz. Adja magát a téma: performanszversek, koncertszínház, hangköltészet, bármi bármivel összekapcsolható és összekapcsolandó. A performanszok kötetbe gyűjthetők, a kötetben kiadott versek pedig performansszá tágíthatók, egy kiadvány vizualitása pedig jóval több, mint a borító önmagában. Mindezt a lehető legérzékletesebben, gondolkodtatóan és mégis mulatságosan demonstrálja. „Megy a sereg. Jön a sereg.” Horváth Verocs készséggel leszalad a már említett bőröndért, hogy újabb kötetek, CD-k és történetek kerüljenek elő. Szóba kerül még az avantgárd reneszánsza, és képet kapunk arról is, hogyan tanít modern irodalmat egy irodalomtörténész tanár, akinek eredeti szakterülete a reneszánsz humanizmus, miközben hangköltészettel, totális koncertszínházzal foglalkozik, és természetesen ezt is igyekszik megismertetni hallgatóival.

 

CsillagCsomborHorvth

Csombor Ritával és Csillag Lajossal Horváth Veronika beszélgetett (fotó: Hepp Ildikó) 

 

Szinte egyből ezután nehéznek tűnhetne ráhangolódni a Fiatal Írók Szövetsége elsőkötetesei, Csombor Rita és Csillag Lajos műveiről való némileg csendesebb, lassabb folyású párbeszédre, de észrevétlen az átmenet. Horváth Veronika költő, a FISZ elnökségi tagja lendületesen, rutinosan, nagyon felkészülten vezényel, és adja a szót hol Ritának, hol Lajosnak. Válogatásnak helye nincs, előre összeírta, melyik verseket illetve regényrészleteket szeretné felolvasásra bocsátani. Az eszmecserét a generációs szakadék változatos megjelenési formáinak kérdéskörével vezeti be. A Smink nélkül egy nem Y-os elmondása szerint - számára is meglepő módon - „egész olvashatónak” bizonyult, nincs is benne annyi csúnya szó - meséli Rita nevetve, aki magyartanárként a legfogékonyabb korosztályt is eléri. A Túlsó part inkább esszenciálisan foglalja magában ezeket a másságokat, véli Lajos. „Azt mondják, a szuperképességeinket nem mi választjuk meg magunknak. Ebben van valami. Baromira nem emlékszem, hogy valaha is vágytam volna arra, hogy láthatatlanná tudjak válni.” Verocs önkéntelenül is párhuzamot keres az egyébként igencsak eltérő - vers illetve kisregény - jellegű kötetek között. A test idegenné válását, a végtagok külön utakra tévedését találja jellemző motívumnak: a beszélők eltűnnek az általuk teremtett világban. „Tudtam, hogy halandóságom összegyűjtött bizonyítékai mellett elférnek az erdő maradványai. De neked ott már nincs helyed.” A nap végére tompán zsibbad az agyam, de ezen a ponton ismét el kell sietnem.

 

gulch csaba konyvszalon Fellegi Melinda, Gülch Csaba és Gáti Oszkár a Csendlépcső című kötet bemutatóján (fotó: Hatvaniné Ragány Klára)

Vasárnap délelőtt tízkor a Kisfaludy Teremben vagyok. „Templomba már rég nem, imádkozni a sírjaimhoz járok. Isten az egyetlen papom.” Gülch Csaba költő, újságíró, tanár Csendlépcső című új, „négysoros versekbe szedett regényébe” Fellegi Melinda zongoraművész, költő és Gáti Oszkár színész segítségével nyerek bepillantást.  Melinda felsorolja a leggyakrabban előforduló szavakat: halál, éjszaka, csend. És a bor - teszi hozzá Oszkár, akinek tolmácsolásában ezentúl akárhányszor elhangzik a csend szó a kötet darabjaiban, Csaba halkan nevet. De mi köze van a nem alvásnak és a meztelenségnek a versekhez? – teszi fel a kérdést Melinda. Az éjszakák sajátos némaságához kötődik a válasz, amely Gülch Csaba költészetének termőtalaja. Nehezemre esik felidézni mindezt jelen sorok írásakor, lejegyzett félmondataimból csak az érzéseket tudom megragadni, amelyek áthatják az egy órát: emelkedettség, nyugalom, derű. Szerencsére ez alkalommal videó is készül. De Csaba nem fél az elmúlástól: azt vallja, hogy a halálra készülni kell, illendően fogadni. Az életünknek van egy gyönyörű rítusa, amit fel kell fedeznünk, miközben hozzáadjuk saját rítusainkat. Megígéri, hogy ír még verseket, és elmondja, büszke rá, hogy Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger és Samuel L. Jackson után az ő magyar hangja is Gáti Oszkár lett.

 

kiraly farkas kontra ferenc konyvszalon Bíró Gergely Király Farkassal és Kontra Ferenccel beszélgetett (fotó: Terman Tímea)

Az élmények egésze barlangrajzokat képez belső falaimon. Hiánytalanul megfejteni nem tudom, de részeimmé válnak, kiindulópontjaimmá. Még beállok a pult mögé, amíg Szalai Zsolti bemegy Király Farkas Sortűz című kisregényének bemutatójára, majd végre ő is körülnéz. Jut energia tervek szövögetésére is. Hol lenne alkalmas tere az újrainduló győri líraműhelynek. A Könyvhét is csak egy köpésre van innen. Nyaralásra nem kell úti célt keresni, egymást érik az írótáborok. Fél óra a hazaút, de a hétköznapokba még napokig nem térek vissza.

Soós Brigitta